"Wij zijn ons bewust van de uiterst ernstige pandemische situatie die wij momenteel meemaken en die van ons allen een grotere verantwoordelijkheid en solidariteit eist in haar strijd, waarbij wij met al onze inspanningen bijdragen aan het overwinnen van de crisis", aldus de CEP in een persmededeling.

Rekening houdend met de richtsnoeren van de regering voor de lockdown, die op 15 januari is begonnen, wijst het CEP erop dat de liturgische vieringen, namelijk de eucharistieviering en de begrafenisplechtigheden (begrafenis en begrafenisplechtigheden), worden gehandhaafd volgens de richtsnoeren van de Portugese bisschoppenconferentie van 8 mei 2020, die in coördinatie met het Directoraat-generaal Gezondheid zijn uitgevaardigd. Alle andere vieringen moeten worden opgeschort of uitgesteld.

"Andere vieringen, zoals doopfeesten, confirmaties en huwelijken, moeten worden opgeschort of uitgesteld tot een meer geschikt moment, wanneer de gezondheidssituatie het toelaat", aldus de CEP, die er ook aan toevoegt dat de catechese persoonlijk zal worden voortgezet, waar het mogelijk is om de sanitaire vereisten in acht te nemen, anders kan het digitaal of worden geannuleerd.

De Portugese Bisschoppelijke Conferentie beveelt ook aan om andere pastorale activiteiten digitaal uit te voeren of uit te stellen.