Het Verenigd Koninkrijk staat aan het hoofd van een tabel met het hoogste alcoholgebruik ter wereld, terwijl Portugal het laagste percentage heeft van de 25 landen die in het rapport van de Global Drugs Survey in aanmerking worden genomen. In het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder meer dan 100.000 mensen vlak voor de Covid-19 pandemie, meldden drinkers in Schotland en Engeland meer dan het dubbele te drinken van het percentage in Portugal. Britse drinkers gaven toe gemiddeld 33 keer per jaar "ernstig" dronken te zijn tot hun fysieke en mentale vermogens zijn aangetast, en "hun evenwicht en rationele spraakvermogen te verliezen".