De gemeente Lissabon heeft een steunfonds voor de taxisector in het leven geroepen. Taxichauffeurs zullen tijdens de lockdownperiode recht hebben op een rechtstreekse subsidie van 500 euro, ter compensatie van het verlies aan tarieven als gevolg van de pandemie, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door een daling van het toerisme en verplicht thuiswerken. De steun kan worden toegekend aan twee vakmensen voor elke taxi die in de gemeente Lissabon is geregistreerd.