De COVID-19 pandemie heeft een diepe impact op de wereldeconomie en heeft de noodzaak van digitalisering aan het licht gebracht, aangezien de economische ontwikkeling over de hele wereld een klap heeft gekregen. Hele sectoren, zoals de dienstensector, zijn in een aantal landen stilgevallen en de kwetsbaarheid van wereldwijde toeleveringsketens is duidelijk geworden. De pandemie heeft ook aangetoond dat zowel de openbare als de particuliere sector moeten digitaliseren om hun bedrijfsmodellen aan te passen, de uitbraak het hoofd te bieden en de negatieve gevolgen ervan te beperken.

Het is duidelijk geworden dat connectiviteit de sleutel is om zowel economisch als sociaal weer op te krabbelen. Thierry Breton, EU-commissaris voor Interne markt, benadrukte dit in juli 2020 tijdens zijn toespraak op de Hannover Messe: "Deze crisis heeft aangetoond hoe cruciaal connectiviteitsinfrastructuur is voor de ondersteuning van de digitale economie van Europa en het herstel ervan."

Niet alle economieën zijn echter in staat geweest om in hetzelfde tempo te transformeren. Voor zijn jaarlijkse Global Connectivity Index (GCI) volgt Huawei sinds 2015 de voortgang van 79 economieën bij het inzetten van digitale infrastructuur en capaciteiten, kijkend naar vier kerntechnologieën die "enabler-categorieën" worden genoemd (breedband, cloud, IoT en AI), en meet deze aan de hand van 40 GCI-indicatoren.

ICT-investeringen dragen bij tot het economisch concurrentievermogen en het herstel van de pandemie.

Voor de editie 2020 is in het rapport gekeken naar drie GCI-landenclusters - Starter, Adopter en Frontrunner - om onderscheid te maken tussen verschillende connectiviteitsniveaus. Uit de resultaten blijkt dat economieën met hogere GCI-scores een grotere digitale paraatheid hebben, dankzij een volwassen infrastructuur zoals hogesnelheidsbreedband en cloudmogelijkheden, waardoor de impact van de pandemie is afgenomen. Uit het rapport blijkt ook dat er een sterk verband is tussen de GCI-score en het bbp:

  • Investeringen in ICT-infrastructuur correleren met een sterk bbp per hoofd van de bevolking, wat erop wijst dat digitale technologieën de ontwikkeling van geavanceerde factoren versnellen voor een groter economisch concurrentievermogen en herstel van de negatieve gevolgen van de pandemie.
  • Investeren in ICT helpt industrieën te digitaliseren en stelt economieën in staat hun productiviteit te verhogen.
  • ICT-volwassenheid stimuleert digitale transformatie in de richting van efficiëntiewinst met betrekking tot zeven belangrijke parameters: taken, functies, systemen, organisaties, wendbaarheid, ecosystemen, en veerkracht.

Starters dichten de kloof naar digitale leiders.

Een diepe duik in de gegevens van het rapport onthult dat Starters de kloof met de leidende economieën aan het dichten zijn - dankzij verbeteringen in breedbanddekking en betaalbaarheid. In de afgelopen vijf jaar is het gebruik van mobiele breedband in de Starterslanden met een factor 2,5 toegenomen en hebben verschillende landen een dekking van bijna 100%. In Frontrunner-landen is er een sterke druk om de IT-uitgaven op peil te houden en organisaties in zowel Frontrunner- als Adopter-landen geven ondanks de pandemie prioriteit aan IT-budgetten. In het algemeen blijkt uit het rapport dat economieën met een hogere ICT-volwassenheid de digitale transformatie kunnen benutten om sneller te reageren op COVID-19, waardoor de negatieve impact op het BBP per hoofd van de bevolking met 50% kan worden beperkt.

Europa scoort in de GCI-clusters Frontrunner en Adopter, maar de landen moeten meer doen.

Zwitserland, het hoogst genoteerde Europese land in het 2020-rapport (plaats 3 met een score van 81), scoorde indrukwekkende cijfers. In alle vier de categorieën van technologiebevorderende factoren scoorde Zwitserland ver boven het gemiddelde, waardoor het de derde plaats onder de koplopers inneemt - op gelijke hoogte met Singapore en alleen overtroffen door de VS. Dit is onder meer te danken aan een uitzonderlijke breedbandscore van 101 op 120 (het gemiddelde voor alle clusters is 62) en aan de sterke prestaties op het gebied van cloud (63), AI (45) en IoT (69). Zwitserland toont ook een sterk potentieel voor verdere digitalisering met een score van 83 in die categorie, waarbij het land vertrouwt op sterke lokale ervaring en O&O.

Spanje en Portugal, twee andere Europese landen, eindigen beide in de top vijf van de Adopter cluster (met een algemene rangschikking van 23 en 25), met een score van 61 elk. Als we naar de details kijken, zien we dat de cijfers met betrekking tot investeringen in ICT, cloud en beveiliging aanzienlijk lager zijn dan in Zwitserland. Hoewel beide landen lager scoren dan Zwitserland in alle vier de categorieën van technologiebevorderende factoren, ligt de score van Spanje en Portugal nog steeds boven het gemiddelde (breedband, ivd) of het gemiddelde (cloud, AI), waarmee de twee belangrijkste gebieden worden geïdentificeerd waarop beide landen de kloof naar de koplopersgroep moeten dichten. Wat investeringen in 4G/5G-, glasvezel- en telecomnetwerken betreft, scoren zowel Spanje als Portugal echter aanzienlijk hoger dan Zwitserland - wat aantoont dat de twee landen zich inzetten om een sterke connectiviteitsbasis te creëren waarop ze kunnen voortbouwen.

Digitalisering moet nu en in de toekomst topprioriteit zijn.

De cijfers in Huawei's 2020 GCI-rapport benadrukken dat ICT nu en na de pandemie in de voorhoede van de strategie van elke organisatie moet staan. De afhankelijkheid van hogesnelheidsbreedband voor werken op afstand en onderwijs neemt toe. Cloud computing en schaalbare infrastructuur, kunstmatige intelligentie en IoT worden uitgerold in de voorloperlanden en de topnaties in het Adopter cluster. Hoewel sommige regeringen zijn begonnen met het opzetten van plannen om enabler technologieën in hun economieën in te bouwen, is het belangrijk dat alle nationale leiders beseffen dat de digitale infrastructuur van hun land klaar moet zijn om ICT-strategieën en -plannen te ontwikkelen om de digitale transformatie te vergemakkelijken. De cijfers in het 2020-verslag tonen aan dat landen met een hogere digitaliseringsgraad vele malen productiever zijn dan andere economieën. Om het economisch herstel te versnellen tot het niveau van voor de pandemie, moeten regeringen nagaan in welke productiviteitsgraad hun belangrijkste economische sectoren zich bevinden en hun economische sectoren naar een hogere productiviteitsgraad tillen door gerichte digitalisering.