Op vragen van Lusa verklaarde de DGS dat op 31 januari 269.563 eerste doses en 68.7747 tweede doses waren toegediend, in totaal 338.310 doses, wat overeenkomt met ongeveer 3,3% van de bevolking.

De informatie wijkt af van de online vaccinatiemonitor van het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC), waar slechts ongeveer 166 000 in Portugal toegediende eerste doses worden geregistreerd.

De DGS verklaart dat deze informatie "niet overeenstemt met de informatie die op het TESSy-platform" (Europees bewakingssysteem) van het ECDC is ingediend.

"Het probleem is al vastgesteld en wordt aangepakt door de teams van de DGS en het ECDC," voegt de Portugese gezondheidsautoriteit eraan toe.