De ontwerpresolutie, waarvan de bespreking in de plenaire vergadering was gepland voor de 18e, beveelt de regering aan om "de Nationale Strategie voor Educatie voor Burgerschap te herzien" zodat het domein van 'dierenwelzijn', momenteel facultatief, "verplicht wordt, bij voorkeur in alle studiecycli van het basisonderwijs".

De partij doet ook een beroep op de uitvoerende macht om "een onderwijskader voor dierenwelzijn te ontwikkelen dat autonoom en onafhankelijk is van het huidige Milieu Educatief Kader voor Duurzaamheid of enig ander onderwijskader, in overeenstemming met de bepalingen van het Decreet -Wet nr. 27/2016, van 23 augustus".

De parlementaire fractie van PAN beveelt ook de oprichting aan van een werkgroep "voor de uitwerking van dit kader, waarin relevante professionals en burgers uit onder meer het onderwijs, de psychologie en de diergeneeskunde worden geïntegreerd, evenals specialisten op het gebied van welzijn en diergedrag, waaronder vertegenwoordigers van dierenbeschermingsverenigingen".

De PAN-partij stelt dat "recente voorvallen in Portugal bloedbaden onder dieren en het milieu aan het licht hebben gebracht die aantonen dat de Staat faalt in het beschermen van ecosystemen, diersoorten en huisdieren" en stelt dat, "om deze realiteit te helpen bestrijden, er een dringende behoefte is om het bewustzijn en de educatie van iedereen op dit gebied te verzekeren".

De afgevaardigden herinneren eraan dat, hoewel "de noodzaak om "de integratie van de zorg voor het welzijn van dieren in het kader van de milieu-educatie te waarborgen, sinds de eerste cyclus van het basisonderwijs" in een wetsdecreet is vastgelegd, na vier jaar wordt gezegd dat dit duidelijk onvoldoende is geweest en dat pedagogische referenties die de wetgeving in kwestie ten uitvoer leggen, nog niet bekend zijn".