Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken mogen alleen ingezetenen van Spanje, grensarbeiders, bestuurders van vrachtwagens of personen met essentiële vaardigheden de toegestane grenzen overschrijden.

"Gezien de ernst van de restrictieve mobiliteitsmaatregelen die nog steeds in Spanje en Portugal van kracht zijn, wordt aanbevolen de controles [...] aan de interne landgrens tussen beide landen te handhaven met dezelfde beperkingen als die welke in de eerste tien dagen golden", aldus de Diário da República in Portugal.

De vorige resolutie werd verlengd tot 10 februari, en nu heeft het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken ingestemd met een verdere verlenging tot de eerste dag van maart.

Deze maatregelen zijn genomen in coördinatie met de Portugese regering, die op 28 januari heeft besloten het reizen buiten het vasteland, met welk vervoermiddel dan ook, te beperken en de controle aan de grenzen te herstellen.

Lissabon en Madrid hebben bepaald dat er acht permanente doorlaatposten tussen de twee landen zijn, namelijk in Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde en Castro Marim, en zes doorlaatposten op specifieke tijdstippen.