Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dringt aan op goedkeuring van de privacywet

Door TPN/Lusa, in Nieuws, Europa · 23-02-2021 19:00:00 · 0 Reacties

Verscheidene leden van het Europees Parlement, die zich zorgen maken over de gegevensbescherming en de gevolgen voor de fundamentele vrijheden, stellen dat de verordening alleen van toepassing zou moeten zijn op video's of beelden die worden uitgewisseld in berichten- en e-maildiensten, en niet op het toezicht op communicatie via tekst of audio.

Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wil snel overeenstemming bereiken met de privacywetgeving van de Europese Gemeenschap inzake elektronische communicatie om seksueel misbruik van kinderen op het internet te bestrijden.

In een poging om de huidige conflicten op te lossen, en gezien de "fundamenteel verschillende" standpunten van de twee instellingen rond het voorstel voor een verordening met het oog op een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie, heeft de minister van Justitie en waarnemend voorzitter van de Raad Justitie van de EU, Francisca Van Dunem, het Europees Parlement (EP) geschreven om de politieke onderhandelingen te intensiveren, met het oog op een situatie die volgens haar urgent is.

"Het Portugese voorzitterschap van de Raad is vastbesloten om dit dossier snel en positief af te ronden. Tijdens de technische vergaderingen kon op sommige punten vooruitgang worden geboekt. De aanpak van dit voorstel door de medewetgevers blijft echter fundamenteel verschillend", betoogt Francisca Van Dunem.

"Het Portugese voorzitterschap is vastbesloten concrete constructieve voorstellen in te dienen om zo snel mogelijk tot een gemeenschappelijke visie en een akkoord met het EP te komen. We hebben er alle vertrouwen in dat het EP ook vastbesloten is om op zeer korte termijn tot een akkoord te komen om seksueel misbruik van kinderen online te bestrijden", besluit de minister.

In september vorig jaar heeft de Europese Commissie een voorstel voor een voorlopige verordening ingediend om ervoor te zorgen dat aanbieders van online-communicatiediensten seksueel misbruik van kinderen online kunnen blijven opsporen en melden en kinderpornografisch materiaal kunnen blijven verwijderen.Gerelateerde artikelen


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.