Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wil snel overeenstemming bereiken met de privacywetgeving van de Europese Gemeenschap inzake elektronische communicatie om seksueel misbruik van kinderen op het internet te bestrijden.

In een poging om de huidige conflicten op te lossen, en gezien de "fundamenteel verschillende" standpunten van de twee instellingen rond het voorstel voor een verordening met het oog op een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie, heeft de minister van Justitie en waarnemend voorzitter van de Raad Justitie van de EU, Francisca Van Dunem, het Europees Parlement (EP) geschreven om de politieke onderhandelingen te intensiveren, met het oog op een situatie die volgens haar urgent is.

"Het Portugese voorzitterschap van de Raad is vastbesloten om dit dossier snel en positief af te ronden. Tijdens de technische vergaderingen kon op sommige punten vooruitgang worden geboekt. De aanpak van dit voorstel door de medewetgevers blijft echter fundamenteel verschillend", betoogt Francisca Van Dunem.

"Het Portugese voorzitterschap is vastbesloten concrete constructieve voorstellen in te dienen om zo snel mogelijk tot een gemeenschappelijke visie en een akkoord met het EP te komen. We hebben er alle vertrouwen in dat het EP ook vastbesloten is om op zeer korte termijn tot een akkoord te komen om seksueel misbruik van kinderen online te bestrijden", besluit de minister.

In september vorig jaar heeft de Europese Commissie een voorstel voor een voorlopige verordening ingediend om ervoor te zorgen dat aanbieders van online-communicatiediensten seksueel misbruik van kinderen online kunnen blijven opsporen en melden en kinderpornografisch materiaal kunnen blijven verwijderen.