Maar met zoveel mogelijke gevolgen voor de hypotheekmarkt voor niet-ingezetenen in de toekomst, is het geen wonder dat toekomstige investeerders in Portugees onroerend goed zich afvragen wat er is veranderd en wat de toekomst in petto heeft.

Eerst en vooral raden Chestertons Portugal en O&O Quinta do Lago kopers aan om professioneel advies in te winnen bij het aanvragen van een hypotheek om de beste resultaten en voorwaarden te krijgen, aangezien het hypotheekproces een beetje anders is dan in hun eigen land.

Velen zouden denken dat de effecten van Covid19 of zelfs Brexit de afgelopen tijd tot de belangrijkste veranderingen op de hypotheekmarkt voor niet-ingezetenen hebben geleid. Maar hoewel zij een impact hebben gehad, zijn zij niet de belangrijkste drijfveer voor verandering.

De belangrijkste drijfveer voor een verandering op de hypotheekmarkt als geheel is de invoering van de strengere ECB-richtsnoeren in 2018, waarbij de loan-to-value wordt beperkt, de schuld/inkomensratio wordt aangescherpt en de voorwaarden worden verlaagd.

Misschien zal de residente markt het grootste effect van deze veranderingen zien wanneer de kredietinstellingen deze nieuwe richtlijnen beginnen te weerspiegelen, waarbij het einde wordt gezien van loan-to-values (LTU's) van wel 90% en de verkorting van de hypotheektermijnen van de huidige 50 jaar die bij sommige instellingen beschikbaar zijn.

Op de hypotheekmarkt voor niet-ingezetenen zijn veel van de veranderingen al doorgevoerd, omdat de impact niet zo groot was, omdat deze markt door de kredietinstellingen altijd als iets risicovoller werd beschouwd en de looptijden dus altijd iets korter en de LTV's lager zijn geweest.

Zoals we al zeiden, is het goede nieuws voor de Britse markt dat de Brexit alleen al heel weinig effect heeft gehad op de hypotheekmarkt voor niet-ingezetenen.

Instellingen blijven de Britten leningen verstrekken, net zoals ze al geruime tijd leningen verstrekken aan vele niet-EU-nationaliteiten, zoals de Amerikanen, de Zwitsers en anderen.

De recente versterking van het Britse pond zal helpen met de strengere schuld/inkomensratio's die door de ECB-richtsnoeren van 2018 zijn ingevoerd, en veel financiële instellingen hebben de kwaliteit van hun nieuwe cliënten aanzienlijk zien toenemen.

Het is mogelijk dat als gevolg van Brexit het aantal rekeningen in meerdere valuta's is toegenomen, waarbij banken inspelen op de wens om in Portugal zowel in euro's als in pond sterling geld bij hen aan te houden.

De meeste instellingen zullen u vertellen dat het aantal aanvragen voor hypotheken voor niet-ingezetenen vandaag lager ligt dan 10 jaar geleden. Maar desondanks komen zij nog steeds met een goed ritme binnen, aangezien zij de laatste twee jaar een gestage stijging te zien hebben gegeven.
Er is nog steeds een grote vraag van niet-ingezeten kopers in Portugal, met een toenemende tendens om onroerend goed te kopen als tweede woning of om een verandering van hun permanente woning te financieren, in tegenstelling tot de financiering van een woning die bestemd is voor verhuur en waarbij de eigenaars af en toe op bezoek komen voor vakanties of korte verblijven.

Het meest actuele effect op de hypotheekmarkt voor niet-ingezetenen is vrijwel zeker het effect van Covid19. Hoewel de grotere gevolgen hiervan waarschijnlijk nog niet merkbaar zijn, zijn er tot dusver zeker al enkele geweest.

De aanvraagprocedure is vrijwel zeker langer geworden; klanten kunnen niet naar Portugal reizen om het vereiste papierwerk in te voeren en te ondertekenen, waardoor banken hun procedures voor het accepteren van papierwerk moeten aanpassen; belangrijke medewerkers in filialen en kredietcomités moeten thuiswerken, waardoor de goedkeuring van aanvragen vertraging oploopt; instellingen vrezen voor de inkomensstabiliteit van klanten in de toekomst, vanwege de extra instabiliteit van voltijds werk, en lagere inkomens in 2020 vergeleken met 2019, wat er vaak toe leidt dat klanten die dicht bij de schuld/inkomensratio zitten, krediet wordt geweigerd.

Maar er is altijd een zilveren randje in de donkerste wolken.

Dus, op een positievere noot, voor de juiste klant die bereid en in staat is om iets langer te wachten dan gebruikelijk, kunnen ze nog steeds rentetarieven krijgen zo laag als 1% van de 12-maands Euribor (op -0,483 per 26 feb 2021), termijnen van 30 jaar tot de leeftijd van 75 of in sommige gevallen 80 jaar, en in de meeste gevallen voor niet-ingezetenen is er geen levensverzekering vereist bij lagere LTV's, hoewel banken dit nog steeds liever zien.

De banken zijn in het algemeen nog steeds gericht op de eenvoudige aflossingshypotheken. Er zijn echter tekenen van herstel: er zijn bemoedigende eerste tekenen dat banken de hypotheekproducten variëren met de mogelijkheid van deelrentetariefhypotheken.

Dit maakt het mogelijk tussen een derde en de helft van de lening met een interest-only element te verlagen van de maandelijkse betaling, waardoor het resterende kapitaal moet worden terugbetaald aan het einde van de looptijd of bij de aflossing.

Wat hebt u nodig voor een aanvraag?

Natuurlijk, elke aanvraag en klant brengt verschillende variabelen op tafel, maar op een typische aanvraag moet u bereid zijn om het volgende te verstrekken:

  • ID / Paspoorten voor alle aanvragers
  • Bewijs van adres voor alle aanvragers
  • Laatste belastingaangifte voor alle aanvragers
  • Bankafschriften met transacties voor de laatste 3-6 maanden, voor alle aanvragers.
  • Bewijs van schuld op alle hypotheken, leningen en creditcards, voor alle aanvragers
  • Huidig kredietrapport afgegeven door de juiste instantie, afhankelijk van het land van hoofdverblijfplaats, voor alle aanvragers

Voor werknemers:

  • De meest recente salarisstroken van 3-6 maanden voor alle aanvragers
  • Bewijs en bevestiging van huidige tewerkstelling, voor alle aanvragers

Zelfstandigen:

  • De laatste 2 jaar van de officiële rekeningen en een verklaring van de verantwoordelijke accountant.

Het onderzoeksteam van CBRE Portugal, dat deel uitmaakt van CBRE Global Research - een netwerk van vooraanstaande onderzoekers en consultants die samenwerken om vastgoedmarktonderzoek, econometrische prognoses en adviesoplossingen te bieden aan vastgoedinvesteerders en -gebruikers over de hele wereld - bracht verslag uit over de vooruitzichten voor de Portugese vastgoedmarkt voor 2020/2021, waarin het volgende werd gesteld: "Banken handhaven een hoge concurrentie voor hypotheekleningen. Het volume van de woningkredieten is in 2020 met 7% gestegen, terwijl het verkoopvolume is gestabiliseerd.

"We verwachten dat banken in 2021 een actief hypotheekverstrekkingsbeleid zullen handhaven, zij het met een strengere analyse van de aflossingscapaciteit van de klant, waardoor woningaankopen blijven worden gestimuleerd.

"Daarnaast is door een toename van thuiswerken de woning belangrijker geworden, ook onder de generatie Millennials, waardoor een nieuw momentum in de vraag is ontstaan."