Ook de functie van financieel directeur van de multinational, die wordt bekleed door Zack Kirkhorn, onderging een verandering en gaat "Master of Coin" ("Meester van de munt") heten. Beide namen kunnen worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de populaire serie Game of Thrones, naar de sage die werd geschreven door George R. R. Martin.

"Met ingang van 15 maart [gisteren] zijn de titels van Elon Musk en Zack Kirkhorn veranderd in respectievelijk 'Technoking' en 'Master of the Currency'," geeft de verklaring aan die naar de Amerikaanse Securities and Exchange Commission is gestuurd . Tesla voegt eraan toe dat Musk de rol van chief executive officer van de multinational zal blijven vervullen en dat Kirkhorn, voor alle intenties en doeleinden, financieel verantwoordelijk zal blijven, om twijfels bij de toewijzingen van functies te voorkomen. De als excentriek beschouwde Elon Musk heeft al lang geleden de door de multinationals van Silicon Valley (Californië) gelanceerde "mode" gevolgd om te breken met de traditionele benamingen van de zakenwereld, door functies toe te wijzen die "ninja", "jedi" (zinspelend op de films van de Star Wars-saga), "geluksadviseur" of "futuristische baas" worden genoemd.

De nu "Technoking" van Tesla - die ook verantwoordelijk is voor ruimtevaart SpaceX - handhaaft de oneerbiedige houding, toegejuicht door gebruikers van sociale media, maar die ten koste van sociale media de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een boete van 20 miljoen dollar (meer dan 16 miljoen euro) en de positie van voorzitter van de raad van bestuur) heeft gekost. In 2018 stemde Musk in met het betalen van de boete nadat hij onjuiste informatie over Tesla op Twitter had geschreven.