Volgens de door Lusa geraadpleegde gegevens gebeurt de daling van de waarde van de overmakingen in 2020 tot 3.612,8 miljoen euro voor het eerst sinds ten minste 2010, het jaar waarin emigranten 2.425 miljoen euro naar Portugal stuurden, maar boven de waarde die in 2018 werd geregistreerd, toen 3.604 miljoen euro werd overgemaakt door Portugese werknemers in het buitenland.

Volgens cijfers van de financiële regelgever en toezichthouder, die beschikbaar zijn op de website van de bank, hebben Portugese emigranten in december vorig jaar 335,6 miljoen euro naar hun land van herkomst gestuurd, wat een daling van 4,3 procent betekent, zonder duidelijke trend wat betreft dalingen of stijgingen in 2020 ten opzichte van 2019.

Uit de gegevens voor december 2020, de meest recente die beschikbaar zijn, blijkt dat de overmakingen naar Portugal zijn gedaald van 351 miljoen euro in december 2019 tot 335,6 miljoen in de laatste maand van vorig jaar, gekenmerkt door de sterke vertraging van de economische activiteit als gevolg van de Covid-19-pandemie.


Author
TPN/Lusa