Het project heet "Legos" en wordt voor 900 000 euro gefinancierd uit het CRESCAlgarve 2020-programma.

Het Legoproject past zich aan de behoeften van elke gemeente aan en is gebaseerd op drie kernacties: psychologische welzijnsteams, geïntegreerde antwoorden voor mensen die het risico op sociale uitsluiting lopen, en de ontwikkeling van antwoorden die de inzetbaarheid en de beroepsintegratie bevorderen.