"Gisteren [27 april] werd de mijlpaal van drie miljoen vaccins bereikt met een zeer aanzienlijke verkorting van de tijdschema's. Het duurde twee maanden om het eerste miljoen te geven, daarna was het 33 dagen om het tweede miljoen te geven en 19 dagen om van twee miljoen naar drie miljoen te gaan. Het tempo wordt opgevoerd naarmate er meer vaccins komen. Ik ben er zeker van dat de vier miljoen minder tijd in beslag zullen nemen dan de 19 dagen tussen de tweede en de derde miljoen," aldus Diogo Serra Lopes.

De staatssecretaris van volksgezondheid gaf commentaar, in Valongo, district Porto, tijdens de start van het programma voor zelfplanning, dat voor nu is gericht op mensen ouder dan 65, die de datum en plaats kunnen kiezen om online gevaccineerd te worden, via een portaal dat voor dit doel is gecreëerd, en dat hier te vinden is https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento

"Zelf inplannen is absoluut noodzakelijk om het tempo op te voeren", aldus de gouverneur, die erop wees dat in de eerste maanden dagelijks 20.000 vaccins werden toegediend, een aantal dat de afgelopen weken is gestegen tot 60.000.

"En we weten allemaal dat we moeten stijgen tot 100.000 vaccins per dag", aldus Diogo Serra Lopes, die een beroep deed op de mensen om deel te nemen aan het proces.

De gouverneur zei dat het zelf inplannen van vaccins "het werk van het gezondheidspersoneel wegneemt", waarbij hij benadrukte dat het doel "moet zijn om te vaccineren en niet om mensen in te plannen".

In dit verband herinnerde Diogo Serra Lopes eraan dat Citizen Spaces de registratie voor vaccins voor 65-plussers zal kunnen ontvangen, zoals aangekondigd door de minister van Modernisering van de Staat en Openbaar Bestuur, Alexandra Leitão, tijdens een hoorzitting in de Commissie Openbaar Bestuur, Bestuurlijke Modernisering, Decentralisatie en Lokaal Bestuur.

"En ik ben er zeker van dat de gemeenteraden en parochieraden ook meewerken en dat ook de kleinkinderen en mensen met meer technologische vaardigheden kunnen meewerken. We hebben al tienduizenden boekingen. De grens is gesteld op 65 jaar en die zal naar beneden gaan naarmate we 65 die leeftijd bereiken en zo verder", aldus de minister.

Tijdens de inhuldiging van het nieuwe hemodialysecentrum van het São João ziekenhuis, beantwoordde Diogo Serra Lopes ook vragen van journalisten over de nieuwe stammen, met name de Indiase, waarbij hij benadrukte dat "het vaccin beschermt en de nieuwe varianten worden bestudeerd".

"De nieuwe stammen circuleren nog maar zeer beperkt in Portugal en zoals bij alles in deze pandemie is de informatie die we hebben over het gedrag van het virus verre van perfect. Zelfs degenen die de meest verbreide nieuwe variant hebben, herkennen de kenmerken van die variant niet," zei hij.

De gouverneur voegde eraan toe ervan overtuigd te zijn dat "de hele wetenschappelijke gemeenschap haar best doet om de politiek in staat te stellen de beste beslissingen te nemen.