SPEA zegt dat de verzamelde informatie zal bijdragen tot de nationale telling van de geelpootmeeuw, die vooral tot doel heeft het aantal broedparen en de verspreiding van de broedgebieden te schatten.

"Alle waarnemingen zijn belangrijk en zullen ons helpen de huidige status van deze soort te beoordelen, die de laatste decennia zijn broedgebied heeft uitgebreid, vooral naar stedelijke gebieden", legt de natuurbehoudstechnicus Nuno Oliveira uit.

Het initiatief begint op zaterdag 1 mei en loopt tot 31 juli, maar de vereniging verduidelijkt dat "het gemakkelijker kan zijn om het nestelen te bevestigen in de maanden juni of juli, wanneer je al jonge meeuwen kunt zien".

Om deel te nemen hoeft u alleen maar op zoek te gaan naar tekenen van nestelende geelpootmeeuwen in stedelijke gebieden en het online-formulier in te vullen door de optie te kiezen die van toepassing is.

De opties variëren van het waarnemen van meeuwen alleen of in paren in een nestplaats, het maken van territoriumkreten of het verdedigen van het territorium, tot het uitbroeden van - eieren of kuikens.

Als er geen aanwijzingen zijn dat er meeuwen in het gebied broeden, moet dit ook worden geregistreerd, hetgeen ook een van de opties is op het formulier dat op de SPEA-website beschikbaar is.

De telling is een gezamenlijk initiatief van SPEA, het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF), het Instituut voor Bossen en Natuurbehoud (IFCN, Autonome Regio Madeira) en het Regionaal Directoraat voor Zeeaangelegenheden (DRAM, Autonome Regio de Azoren).

Om aan de telling deel te nemen, kunt u terecht op https://www.spea.pt/censos/censo-nacional-de-gaivota-de-patas-amarelas/