In tijden als deze speelt zorgvuldige planning een bijzonder belangrijke rol bij het veiligstellen van financiële zekerheid op de lange termijn.

Hier zijn zes belangrijke tips die u kunnen helpen.

1. Pas uw strategie aan

Het is van cruciaal belang dat uw beleggingsbenadering is afgestemd op uw specifieke omstandigheden en doelstellingen, met inbegrip van uw risicotolerantie en inkomensbehoeften. Zijn uw financiële regelingen bijvoorbeeld afgestemd op uw leven in Portugal, waar uw uitgaven meestal in euro's zijn, of zijn ze eigenlijk beter geschikt voor een inwoner van het Verenigd Koninkrijk? Wees u ervan bewust dat sinds Brexit sommige spaartegoeden en beleggingen in het VK een hogere belastingrekening kunnen opleveren nu ze niet langer EU-/EER-vermogen zijn.

Met een slecht passende beleggingsportefeuille kunt u tot de ontdekking komen dat uw geld niet zo hard werkt als u zou willen, moeilijk toegankelijk is, of wordt opgevreten door inflatie en/of onnodige belastingen.

2. Ken uw risicobereidheid

Voordat u gaat beleggen, moet u voor uw gemoedsrust het juiste evenwicht tussen risico en rendement vinden, maar het is bijzonder moeilijk om dit zelf effectief te doen. Een ervaren adviseur is het best geplaatst om de juiste vragen te stellen en de juiste instrumenten te gebruiken om voor u een duidelijk en objectief risicoprofiel op te stellen. Hij of zij kan dan een passende combinatie van beleggingen aanbevelen die aan uw specifieke profiel beantwoorden.

Denk eraan: zonder een zeker risico kunt u moeite hebben om de inflatie te overtreffen en kunt u geld verliezen, vooral op de langere termijn. Onderzoek uw mogelijkheden om het risico te beheersen, zoals het spreiden van de timing van uw beleggingen om de blootstelling aan marktbewegingen te beperken.

3. Bepaal uw tijdlijn

Over het algemeen geldt: hoe langer u moet beleggen, hoe meer risico u kunt nemen. Met de tijd kunt u de marktvolatiliteit opvangen en profiteren van samengestelde rendementen. Inzicht in uw tijdshorizon is ook de sleutel om ervoor te zorgen dat uw beleggingen het juiste niveau van 'liquiditeit' bieden. U weet nooit wanneer uw plannen kunnen veranderen - bijvoorbeeld wanneer u onverwacht naar het Verenigd Koninkrijk moet terugkeren om familie- of gezondheidsredenen - dus zorg ervoor dat u wat liquide middelen aanhoudt die gemakkelijk kunnen worden verkocht als u bij uw kapitaal moet komen of uw strategie moet wijzigen.

4. Diversifieer, diversifieer, diversifieer

Hoe hoger uw concentratie in één bepaald beleggingstype of -gebied, hoe groter het risico. De beste manier om het risico te beperken is diversificatie. Door de beleggingen te spreiden over activaklassen, geografische regio's en marktsectoren, beperkt u uw blootstelling aan een bepaalde sector. U kunt de diversificatie verder doorvoeren door een adviseur te kiezen die gebruik maakt van een 'multi-manager' benadering om uw beleggingen te spreiden over verschillende zorgvuldig geselecteerde fondsbeheerders. Dit vermindert uw afhankelijkheid van één beheerder die in alle marktomstandigheden de juiste beslissingen neemt.

5. Vergeet belastingplanning niet

Om uw reële rendementen te maximaliseren en uw vermogen voor toekomstige generaties te beschermen, moet u bij het samenstellen van uw portefeuille rekening houden met belastingplanning. Zoek naar regelingen waarmee u uw kapitaal kunt beschermen tegen belasting en tegelijkertijd een belastingefficiënt inkomen in Portugal kunt genereren, en waarmee u uw vermogen met zo min mogelijk bureaucratie en successierechten kunt overdragen aan uw begunstigden.

Voor expats wordt de belastingplanning gecompliceerd doordat zij met de regels van meer dan één land moeten werken. Een adviseur met grensoverschrijdende expertise kan ervoor zorgen dat u zowel in Portugal als in het Verenigd Koninkrijk aan uw belastingverplichtingen voldoet, terwijl u profiteert van de beschikbare mogelijkheden.

6. Herzie uw strategie regelmatig

Een goede financiële planning is geen kwestie van 'instellen en vergeten'. Niet alleen heeft iedereen zijn eigen unieke set van omstandigheden, doelen en eisen, deze veranderen vaak in de loop van de tijd. Dit kan het gevolg zijn van een andere levensfase - bijvoorbeeld het naderen van uw pensioen - of van een belangrijke gebeurtenis, zoals een verhuizing of het ontvangen van een erfenis. Of u kunt gewoon van gedachten veranderen over wat u wilt bereiken. Ook externe invloeden zoals wetswijzigingen of belastingregels kunnen aanleiding zijn om uw strategie te heroverwegen.

U moet uw financiële planning ongeveer een keer per jaar herzien om op koers te blijven. Maar als er iets belangrijks gebeurt dat de doeltreffendheid of de geschiktheid van uw portefeuille kan beïnvloeden, zorg er dan voor dat u dit vervroegt. In het huidige uitdagende en veranderlijke klimaat zijn regelmatige herzieningen zelfs nog belangrijker om de risico's te helpen beheersen en een positief effect op de prestaties van uw portefeuille te stimuleren.

Om al deze richtlijnen samen te brengen, neemt u persoonlijk kwaliteitsadvies van een gereguleerde, lokaal gevestigde adviseur. Met de juiste strategie voor uw leven in Portugal kunt u helpen uw vermogen te beschermen en te laten groeien - in reële termen - niet alleen tijdens uw leven, maar ook voor de volgende generaties die ervan zullen genieten.

Met kantoren in Lissabon en de Algarve ondersteunt Blevins Franks Britse gezinnen die in heel Portugal wonen met grensoverschrijdend advies op het gebied van belastingen, beleggingen, pensioenen en estate planning.
Tel: 289 350 150
Email: portugal@blevinsfranks.com
Website: www.blevinsfranks.com