L'École Trilingue biedt immersie-onderwijs in drie talen: Engels, Frans en Portugees.

L'École Trilingue, gevestigd in het hart van de lommerrijke wijk Restelo in Lissabon, is een kleine school waar kinderen de individuele aandacht krijgen die ze nodig hebben. Leerlingen van 2 tot 6 jaar kunnen er groeien, bloeien en de wereld ontdekken in het Engels, Frans en Portugees.

L'École Trilingue bouwt voort op het succes van haar zusterschool in Londen, L'école bilingue, die sinds 2004 lesgeeft aan kinderen van 3 tot 11 jaar en van zowel de Franse als de Engelse inspectie topcijfers heeft gekregen voor haar onderwijs en pastorale zorg. L'École Trilingue deelt de waarden van haar zusterschool en streeft ernaar uitstekend drietalig onderwijs te bieden aan kinderen van alle achtergronden en nationaliteiten.

L'École Trilingue is een verzorgende, inclusieve en drietalige school, waar het onderwijs gebaseerd is op het Franse curriculum, maar met een extra multiculturele dimensie. De school biedt alle leerlingen de mogelijkheid te groeien, te leren en zich te ontplooien in een internationale, meertalige, veilige en stimulerende omgeving. De leerkrachten zullen elke leerling helpen zich volledig te ontplooien en nauw met de ouders samenwerken om hen op de basisschool voor te bereiden. De school moedigt de leerlingen aan meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid te verwerven en hun taalvaardigheid te vergroten door in drie talen te leren en te oefenen.

Kinderen uit alle onderwijsstelsels zijn welkom vanaf de leeftijd van 2 jaar, en de inschrijvingen zijn nu geopend voor een instroom in september 2021. Vroege aanmeldingen worden aangeraden via hun website.

Meer informatie:

École Trilingue

Avenida do Restelo, 21

1400-314 Lisboa

(+351) 910 335 102

info@lecoletrilingue.com

www.lecoletrilingue.com