"De flashraming voor het eerste kwartaal van 2021 wijst op een versnelling van de export van goederen, die op jaarbasis met 6,0 procent zal zijn toegenomen (-3,2 procent in het vierde kwartaal van 2020) en op een minder sterke daling van de import (-5,7 procent, tegen -9,9 procent in het vorige kwartaal)", aldus INE.

Met de publicatie van de flash-schatting van de 'Internationale handel in goederen' voor het eerste kwartaal begint INE met de vervroegde publicatie van informatie over de kwartaalontwikkelingen in de in- en uitvoer van goederen, op basis van informatie die tot 25 dagen na het referentiekwartaal is verzameld.

"De vervroegde publicatie van de resultaten brengt uiteraard een grotere kans op herzieningen met zich mee als gevolg van de geringere hoeveelheid beschikbare primaire informatie, met name over de laatste maand van het kwartaal. Toch [...] ligt de flash-schatting in het algemeen zeer dicht bij het resultaat dat gewoonlijk 40 dagen na het kwartaal wordt gepubliceerd", aldus het INE.

Volgens het INE is de 25-daagse flash-schatting van de "Internationale handel in goederen" een van de elementen die nodig zijn voor de daaropvolgende 30-daagse flash-schatting van het bruto binnenlands product (BBP) en komt zij niet in de plaats van de publicatie van 40-daagse maandelijkse informatie, die zal worden gehandhaafd en meer uitgesplitste informatie zal bevatten, per product en per land.

Het volgende INE maandelijkse hoogtepunt met gegevens over de internationale handel wordt op 10 mei 2021 vrijgegeven en de volgende flash-schatting, voor het tweede kwartaal van 2021, op 28 juli.