In een periodiek verslag merkt het orgaan op dat de economische verbetering is gebaseerd op een opleving van de binnenlandse vraag naarmate de door de pandemie opgelegde beperkingen worden opgeheven, ondersteund door het goede tempo van het nationale vaccinatieprogramma, dat tot doel heeft tegen juli alle volwassenen een dosis aan te bieden.

Desondanks blijven de ontwikkelingen in de Britse economie "onzeker", deels als gevolg van externe risico's zoals stijgende ziektegevallen in India, en daarom heeft de bank besloten de rente ongewijzigd te laten op een historisch laag niveau van 0,1 procent.