"Het vaccin dat door farmaceutische bedrijven is gebouwd en ontdekt, is niet uitsluitend met privé-geld tot stand gekomen. Het was met geld van ons allemaal. Alle staten hebben een groot deel van de financiering bijgedragen zodat deze vaccins vandaag konden bestaan en aan de bevolking konden worden toegediend", aldus Ana Rita Cavaco, tijdens een bezoek aan een vaccinatiecentrum in Coimbra.

Voor de voorzitter "was het volkomen logisch om verder te gaan met de opheffing van octrooien", waarbij zij benadrukte dat deze maatregel van essentieel belang zou kunnen zijn voor de armste landen.

"Als de rijksten de armsten niet helpen om toegang te krijgen tot vaccins, zal de kloof tussen degenen die toegang hebben tot gezondheidszorg en tot bepaalde geneesmiddelen en degenen die dat niet hebben, nog groter worden en zal het, zoals nu al gebeurt in landen waar vaccins niet worden toegediend omwille van het geld, levens kosten", benadrukte zij.

Volgens Ana Rita Cavaco moet de Portugese regering een duidelijk en "sterk" standpunt innemen over deze kwestie en geen "uitgestoken hand"-beleid voeren, wat volgens haar ook is gebeurd bij de onderhandelingen over het herstel- en veerkrachtplan (PRR).

Hoewel Europese politici zoals de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, of de Franse president, Emmanuel Macron, zich bereid hebben getoond om over het voorstel te debatteren, heeft de Duitse regering zich al tegen het idee gekeerd, erop wijzend dat "de beperkende factor bij de productie van vaccins de productiecapaciteit en hoge kwaliteitsnormen zijn, en niet octrooien".

Premier António Costa heeft gezegd dat hij het "onrechtvaardig" vindt dat Duitsland de schuld krijgt van het standpunt van de Europese Unie ten aanzien van de opheffing van octrooien op Covid-19-vaccins, waarbij hij benadrukt dat de meerderheid van de lidstaten dezelfde lijn volgt.