Volgens de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit voor overeenkomsten inzake burgerrechten (IMA) zei 30 procent van de 3.000 respondenten van de enquête dat zij ofwel zeer onzeker waren of er geen vertrouwen in hadden dat hun rechten zouden worden beschermd.

Van hen vreest 44 procent anders te worden behandeld dan de Britten, vooral wat betreft toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en sociale steun, of het niet hebben van erkende academische of beroepskwalificaties.

Kathryn Chamberlain, directeur van IMA, een Brits onafhankelijk agentschap dat verbonden is aan het ministerie van Justitie en dat is opgericht om toezicht te houden op de naleving van de uittredingsovereenkomst van de Europese Unie (EU), benadrukte dat de meerderheid van de ondervraagden zei veel of enig vertrouwen te hebben dat hun rechten zullen worden beschermd.

Maar, gaf zij toe, "het feit dat er een grote minderheid is die dit gebrek aan vertrouwen heeft, is een uitdaging voor de overheidsorganen in het VK, en het is niet iets dat zij moeten onderschatten, het is iets dat zij heel duidelijk moeten erkennen en waarover zij moeten nadenken".

De proef op de som, zo zei zij tijdens een bijeenkomst met buitenlandse journalisten, zal worden genomen wanneer zich problemen beginnen voor te doen na 30 juni, de uiterste termijn voor Europeanen om zich aan te melden voor de EU-regeling voor de vestiging van onderdanen van derde landen.

Gebrek aan vertrouwen was een van de centrale punten die in de enquête werden genoemd en 10 procent van de respondenten zei te overwegen het VK na 30 juni te verlaten, hoewel Portugezen, Noren en Litouwers het meest vastbesloten zijn om te blijven.

Chamberlain was verheugd dat 90 procent van de respondenten al een post-Brexit verblijfsstatuut had aangevraagd, waardoor Europeanen het recht kunnen behouden om op Brits grondgebied te wonen, werken of studeren.

Gevraagd naar het nieuws dat Europese burgers worden vastgehouden in immigrantencentra in het Verenigd Koninkrijk vanwege verdenkingen dat zij immigreren zonder de benodigde werkvisa, zei Chamberlain dat het IMA geen klacht heeft ontvangen en dat het wacht op informatie van de regering hierover.