"De regering zal zich aan de wet houden, dus werken we momenteel aan een oplossing", zei Ana Abrunhosa, tijdens een hoorzitting in het parlement, in Lissabon.

De kwestie van de verlaging van de tolgelden kwam aan bod bij monde van PSD-afgevaardigde Cristóvão Norte, maar werd ook aangekaart door de andere parlementaire fracties die aan de hoorzitting deelnamen, namelijk door PS-, BE- en PCP-afgevaardigden.

"Ik ben altijd voorstander geweest van een verlaging van de tolgelden, maar ik heb er ook altijd voor gepleit dat het om een geleidelijke verlaging moest gaan, omdat de gevolgen groot zijn", aldus de minister van Territoriale Cohesie.

In antwoord op de vraag van Cristóvão Norte herhaalde Ana Abrunhosa dat de door de PSD voorgestelde en in het kader van de staatsbegroting voor 2021 goedgekeurde verlaging van de tolgelden met 50% op ex-SCUT-wegen (wegen die de gebruiker niets kosten) als grondwettelijk wordt beschouwd, en dat "de regering zich dus aan de wet moet houden".

De minister gaf aan dat de maatregel niet was voorzien in de plannen van de regering, en zei dat de toepassing ervan "een zeer groot financieel gevolg heeft voor de begroting van het IP", waarbij zij benadrukte dat dit noch in de begroting van deze onderneming, noch in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Huisvesting was voorzien, zodat "zij deze gevolgen nu moeten opvangen".

De regering, met name het ministerie van Infrastructuur en Huisvesting en het ministerie van Financiën, met de steun van het ministerie van Territoriale Cohesie, bestudeert het proces voor de tenuitvoerlegging van deze maatregel.

"Zodra we de maatregel grondwettelijk achten, moeten we een manier vinden om hem uit te voeren", benadrukte de portefeuillehouder voor territoriale cohesie, en legde uit dat de verlaging van de tolgelden met 50 procent in de ex-SCUT ook "complexe contractuele kwesties met zich meebrengt" met de concessies, met wie "over een financieel evenwicht moet worden onderhandeld".

Vanuit de PS-bank benadrukte afgevaardigde Hugo Costa het belang van een verlaging van de tolgelden, met name voor het binnenland, waarbij hij eraan herinnerde dat deze heffingen in de voormalige SCUT werden toegepast door de PSD, ter verdediging van het beginsel dat de gebruiker betaalt.

Ana Abrunhosa zei ook dat "Spanje de tolgelden gaat verhogen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan (PRR), dus het is niet helemaal vloeibaar dat de verlaging van de tolgelden een internationale trend is, integendeel". Toch is het volgens haar in Portugal noodzakelijk om de tolgelden in het binnenland verder te verlagen.

"Ons doel is te proberen de tolgelden op de ex-SCUT-wegen te verlagen en onze voornaamste prioriteit is het binnenland", beklemtoonde zij.