In het jaarverslag, dat zich richt op 2020, zegt het centrum dat online criminaliteit "voordeel heeft gehaald uit verschillende sociale beperkingen". Terwijl de economische activiteit is vertraagd en miljoenen mensen elektronische middelen gebruiken om te werken, is het aantal incidenten toegenomen en wordt verwacht dat hun aantal niet opnieuw zal afnemen.

"Het valt te verwachten dat sommige dreigingen blijven bestaan, met name wat betreft het volume van incidenten en sommige werkwijzen" die onvoorspelbaarder kunnen worden, waarschuwt het Nationaal Cyber Security Centrum (CNCS).

Veel van de cyberdreigingen zullen blijven bestaan, als gevolg van het "voortduren van de pandemie en de gevolgen ervan", en zullen profiteren van "kwetsbaarheden veroorzaakt door werk op afstand en door het toegenomen belang van de digitale sfeer en van sectoren zoals het bankwezen en de gezondheidszorg" voor toegang op afstand, aldus het rapport.

De 1.347 incidenten die in 2020 zijn vastgesteld, vertegenwoordigen een stijging van 79 procent, "waardoor het stijgingspercentage van de voorgaande jaren nog wordt versterkt", maar als de incidenten worden meegeteld waarbij misbruik wordt gemaakt van "kwetsbaarheden" waardoor een aanvaller acties kan uitvoeren die hij anders niet zou mogen uitvoeren, komt het cijfer uit op 1.418, wat neerkomt op een stijging van 88 procent.

Uitgesplitst naar sector zijn de aanvallen op banken in 2020 meer dan verdrievoudigd tot 229 incidenten, waarmee deze sector de op een na meest aangevallen sector is geworden.

Op de eerste plaats heeft de CNCS 626 incidenten in niet-gespecificeerde sectoren en overheidsgebieden geïdentificeerd, terwijl digitale infrastructuur de derde meest aangevallen sector was, internetproviders de vierde en hoger onderwijs de vijfde sector met de meeste geregistreerde incidenten.