Vijftigplussers zullen het eerst worden gevaccineerd; een week later zullen inentingen worden gegeven aan veertigplussers, en een week later aan dertigplussers.

Naar verluidt is het de bedoeling gebruik te maken van de vaccins van Johnson & Johnson voor de 50-plussers, en van Pfizer en Moderna voor de andere leeftijdsgroepen.

Het hoofddoel is om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken.