De Europese regelgever die verantwoordelijk is voor de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen in de Europese Unie (EU) heeft aangekondigd dat de beslissing zal worden genomen tijdens de buitengewone vergadering van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) op vrijdag.

"Deze buitengewone vergadering wordt georganiseerd in het kader van de beoordeling van een aanvraag om het gebruik van het vaccin Comirnaty [handelsnaam van het geneesmiddel] bij kinderen van 12 tot 15 jaar uit te breiden", aldus het EMA, dat naar voren bracht dat het de bedoeling is "de beoordeling, indien mogelijk, af te ronden".

Het CHMP is verantwoordelijk voor het opstellen van de technische adviezen van het EU-agentschap over alle aangelegenheden in verband met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Comirnaty, een messenger-RNA-vaccin dat is ontwikkeld door de Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant Pfizer en het Duitse laboratorium BioNTech, is door het EMA toegelaten voor mensen van 16 jaar en ouder en kreeg op 21 december 2020 een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen in de hele EU.

Op 25 mei zei de voorzitter van de Europese Commissie dat ze deze maand toestemming van het EMA verwachtte om te beginnen met het inenten van 12- tot 15-jarigen met het Covid-19-vaccin van PfizerBioNtech.

"We verwachten tegen het einde van de maand toestemming van de EMA om te beginnen met het toedienen van het vaccin van PfizerBioNtech aan jongeren tussen 12 en 15 jaar," zei Ursula von der Leyen, eraan toevoegend dat dit het enige laboratorium is dat hiervoor een verzoek tot toestemming heeft ingediend.