Volgens een persbericht van de Britse ambassade: "Vandaag geeft de regering nadere bijzonderheden over plannen om de arbitraire regel af te schaffen die Britse burgers verhindert bij algemene verkiezingen te stemmen als zij meer dan 15 jaar in het buitenland hebben gewoond.

"De wijzigingen, die deel zullen uitmaken van de verkiezingswet, zullen ook maatregelen omvatten om kiezers in het buitenland in staat te stellen langer geregistreerd te blijven om te stemmen, met een regeling voor het stemmen zonder stemrecht".

Staatsminister voor het kabinet, Lord True, zei hierover het volgende: "In een wereld die steeds mondialer wordt en steeds meer met elkaar verbonden is, onderhouden de meeste Britse burgers die in het buitenland wonen, nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk. Velen hebben hier nog familie, hebben een geschiedenis van hard werken in het Verenigd Koninkrijk achter de rug, en sommigen hebben zelfs voor ons land gevochten.

"Deze maatregelen ondersteunen onze visie op een echt mondiaal Groot-Brittannië, door onze democratie open te stellen voor Britse burgers die overzee wonen en die het verdienen dat hun stem wordt gehoord in ons Parlement, ongeacht waar ze verkiezen te wonen."

De ambassade vervolgt: "Onze voorstellen voldoen aan een manifesttoezegging om 'stemmen voor het leven' te leveren, door het stemrecht voor algemene verkiezingen van het Britse parlement uit te breiden tot alle Britse burgers die overzee wonen en eerder in het Verenigd Koninkrijk waren geregistreerd of er eerder verbleven.

"Bovendien kunnen overzeese kiezers dankzij nieuwe regels langer geregistreerd blijven, ook met een afwezige stemregeling, waardoor zij hun registratiegegevens niet jaarlijks, maar eens in de drie jaar moeten vernieuwen.

"Kiezers zullen tegelijk met de vernieuwing van hun kiezersregistratie opnieuw een verzoek kunnen indienen om per brief te stemmen of hun volmachtstem te vernieuwen, waardoor het proces wordt gestroomlijnd en ervoor wordt gezorgd dat kiezers overzee in de aanloop naar een verkiezing over de nodige stemregelingen beschikken.

"Stemgerechtigden moeten dat recht altijd vrij, veilig en geïnformeerd kunnen uitoefenen. De bredere kieswet van de regering zal ook: de toegang tot stemmen voor kiezers met een handicap verbeteren; buitenlandse inmenging door vijandige actoren voorkomen; verkiezingsfraude per post, bij volmacht, in stemlokalen of door intimidatie en ongepaste beïnvloeding aanpakken; en de transparantie en verantwoordingsplicht bij onze verkiezingen vergroten. Wij zullen nadere mededelingen doen over de maatregelen in de aanloop naar de invoering van de wet.