Volgens de statistieken van de internationale handel, die op 9 juni door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn vrijgegeven, richten deze jaar-op-jaarveranderingen, in april, zich op de maand in 2020 waarin het effect van de Covid-19-pandemie het sterkst werd gevoeld, overeenkomend met de maand met de laagste absolute waarden en de grootste jaar-op-jaar dalingen van de hele pandemieperiode.

In vergelijking met april 2019 was er een stijging van de uitvoer met 7 procent en een daling van de invoer met 2,6 procent. "Hierbij moet worden vermeld dat de invoer in die maand van 2019 bijzonder hoog was als gevolg van de aankoop in het buitenland van transportmaterieel," wijst INE erop.