Uit cijfers die het INE vandaag bekend heeft gemaakt, blijkt dat de bevolking in 2020 met 2.343 personen (0,02 procent) is toegenomen tot in totaal 10.298.252 personen, waarvan 5.439.503 vrouwen en 4.858.749 mannen.

Het verschil tussen sterfte en geboorte is vorig jaar toegenomen, met een negatief natuurlijk saldo van 38.931.Het migratiesaldo van 41.274 personen, dat voor het vierde opeenvolgende jaar positief is, verklaart de "lichte bevolkingsgroei", aldus het INE.

Het aantal kinderen per vrouw in de vruchtbare leeftijd daalde in 2020 met twee tienden tot 1,40, een weerspiegeling van de "daling van de geboortecijfers" dat jaar, voegt het Portugese bureau voor de statistiek eraan toe.

De gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte van een kind was 31,6 jaar, 1,8 jaar meer dan in 2010, terwijl de gemiddelde leeftijd bij het eerste kind in vergelijking met 2010 met 2,1 jaar steeg tot 30,2 jaar.

In 2020 is de bevolking nog ouder geworden, met een aandeel van 167 ouderen (65 jaar en ouder) voor elke 100 jongeren (van 0 tot 14 jaar).

Het INE stelt ook dat de mediane leeftijd (die de bevolking verdeelt in twee groepen van dezelfde grootte) is gestegen van 45,5 naar 45,8 jaar.

In 2019 had Portugal al de hoogste mediane derde leeftijd in de Europese Unie, waarvan het gemiddelde voor die indicator 43,9 jaar bedraagt.

Wat de internationale migraties betreft, bleef er in het afgelopen jaar "enige dynamiek" bestaan, ondanks de beperkingen die door de covid-19-pandemie zijn opgelegd.