Het Europees agentschap wijst erop dat de in India ontdekte mutatie 40 tot 60 procent overdraagbaarder is dan de in het VK ontdekte variant en ook in verband wordt gebracht met een hoger risico van ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en merkt op dat "degenen die alleen de eerste dosis - van een vaccinatie met twee doses - hebben gekregen, minder beschermd zijn tegen infectie met de Delta-variant dan tegen andere varianten, ongeacht het type vaccin".

"Volledige vaccinatie biedt echter een bijna gelijkwaardige bescherming tegen de Delta-variant", voegt het ECDC eraan toe.

Daarom benadrukt het Europese centrum dat "volledige vaccinatie van alle groepen met een verhoogd risico op ernstige covid-19 zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd om het risico op ziekenhuisopnames en sterfgevallen te verminderen".

Bovendien, en "om maximale bescherming te bereiken in de kortst mogelijke tijd, wordt aanbevolen dat personen met een verhoogd risico op ernstige effecten van SARS-CoV-2 een tweede dosis vaccin krijgen kort na toediening van de eerste dosis", adviseert het ECDC.

En op een moment dat verschillende Europese landen op tijd voor de zomer beperkingen toepassen of overwegen te versoepelen, voorspelt het ECDC dat "bij een scenario van een geleidelijke vermindering met 50% van niet-farmaceutische interventiemaatregelen tegen 1 september, de incidentie van SARS-CoV-2 naar verwachting zal toenemen in alle leeftijdsgroepen, met de hoogste incidentie in de leeftijdsgroep tot 50 jaar".

Naast het "versnellen van de vaccinatie" om de vaccinatiegraad te verhogen, beveelt het ECDC aan dat de EU-lidstaten zich verbinden tot een "voldoende niveau" van beperkingen om de overdracht in de gemeenschap in te dammen en de "vroegtijdige opsporing van opkomende varianten van SARS-CoV-2" verder te verbeteren.