Volgens de maandelijkse ramingen van de werkgelegenheid en de werkloosheid die op 30 juni door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn gepubliceerd, blijkt uit de voorlopige gegevens dat de werkloosheid (volgens het concept van de Internationale Arbeidsorganisatie) in mei is gestegen tot 7,2 procent, een stijging van 0,2 procentpunt ten opzichte van de voorgaande maand en 1,2 procentpunt meer dan in mei 2020.

INE meldt dat volgens de herziene (maar nog voorlopige) raming van april 2021 de werkloze bevolking 353,9 duizend personen bedroeg, een toename van 6,4 procent (21,4 duizend personen) ten opzichte van maart 2021 en van 10,6 procent (34,1 duizend) ten opzichte van april 2020.

De jeugdwerkloosheid is uitgekomen op 24,4 procent, een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van een maand eerder.

Het werkloosheidspercentage onder volwassenen kwam uit op 5,9 procent, 0,2 procentpunt hoger dan in maart 2020.