In mei vorig jaar bedroegen de investeringen 146,1 miljoen euro.

In vergelijking met april (51,2 miljoen euro) daalden de investeringen die voortvloeiden uit het programma voor verblijfsvergunningen voor investeringen (ARI) met 45,8 procent.

Volgens gegevens van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF) werden in mei 52 gouden visa verleend, waarvan 46 voor de aankoop van onroerend goed (11 voor stadsherstel), vijf voor kapitaaloverdracht en één voor het scheppen van werkgelegenheid.

In mei werd voor 26 miljoen euro aan onroerend goed aangekocht, waarvan 4,2 miljoen euro voor stadsvernieuwing, terwijl de overdracht van kapitaal goed was voor 1,6 miljoen euro.

Per land werden 24 gouden visa verleend aan China, vier aan Zuid-Afrika, drie aan Canada, drie aan de Verenigde Staten en twee aan Vietnam.

In de eerste vijf maanden van het jaar werden 378 gouden visa verleend, waarvan 55 in januari, 100 in februari, 73 in maart en 98 in april.

De tussen januari en mei aangetrokken investeringen bedroegen in totaal 201,1 miljoen euro, een daling met 31,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Het concessieprogramma ARI, dat in oktober 2012 van start is gegaan, registreerde tot afgelopen mei - gecumuleerd - een investering van 5.840.181.311,08 euro. Van dit bedrag komt het grootste deel overeen met de aankoop van onroerend goed, die na meer dan acht jaar looptijd van het programma 5.283.041.677,44 euro bedraagt, met een aankoop voor stadsvernieuwing van in totaal 309.889.741,74 euro.

De investering die voortvloeit uit de kapitaaloverdracht bedraagt 557.139.633,64 euro.

Sinds de invoering van het concessieprogramma ARI, dat buitenlandse investeringen moet aantrekken, zijn 9.767 ARI verleend: twee in 2012, 494 in 2013, 1.526 in 2014, 766 in 2015, 1.414 in 2016, 1.351 in 2017, 1.409 in 2018, 1.245 in 2019, 1.182 in 2020 en 378 in 2021.

In mei waren 9.170 visa verleend bij wijze van aankoop van onroerend goed, waarvan 859 met het oog op stadsherstel.

In totaal zijn 578 visa verleend in verband met de overdracht van kapitaal en 19 in verband met het scheppen van arbeidsplaatsen.

Uitgesplitst naar nationaliteit staat China bovenaan bij de toekenning van visa (4.923), gevolgd door Brazilië (1.021), Turkije (464), Zuid-Afrika (403) en Rusland (375).

Sinds het begin van het programma zijn 16.615 verblijfsvergunningen verleend aan herenigde gezinsleden, waarvan 565 dit jaar.