Gecoördineerd door de onderzoeker Sérgio Godinho, van het Remote Sensing Laboratory (EarsLab) van het Instituut voor Aardwetenschappen (ICT) van UÉ, werd het project ontwikkeld in het kader van het ICESat-2 Applied Users Programme van de Noord-Amerikaanse ruimtevaartorganisatie (NASA).

"Het beoogt, met behulp van teledetectie, innovatieve methoden te ontwikkelen om bosbrandstoffen in kaart te brengen en essentiële cartografie te verkrijgen ter ondersteuning van de planning en het beheer van bosbrandpreventieactiviteiten," verklaart een verklaring die door UÉ naar persbureau Lusa is gestuurd.

Volgens verklaringen van de coördinator zal het project in de komende drie jaar de "samenwerking met enkele van 's werelds beste onderzoekers en wetenschappers op het gebied van LIDAR-technologie (Light Detection and Ranging) vanuit de ruimte" mogelijk maken.

"Het zal ook een manier zijn om de naam van de UÉ te projecteren en zichtbaarheid te geven aan het gespecialiseerde onderzoek van bosbranden, een dringend probleem van de hedendaagse samenleving", voegde Sérgio Godinho eraan toe in verklaringen aan het persbureau van de instelling.

Doel van het project is het "testen en combineren van een reeks methodologieën" die het mogelijk maken "het door de ICESat-2-satelliet uitgezonden en geregistreerde lasersignaal" te vertalen in kwantitatieve informatie, waardoor "nauwkeurige gegevens worden verkregen over de structuur en de kwantiteit van de vegetatie op het aardoppervlak".

De ICESat-2-satelliet van de NASA, die zich sinds 2018 in een baan om 500 kilometer van de aarde bevindt, beschikt over geavanceerde technologie waarmee een driedimensionaal wereldportret van de planeet kan worden gemaakt en waarmee "de kenmerken van het grondgebied met uiterste precisie in kaart kunnen worden gebracht".

Zo kunnen wetenschappers aan de hand van de verkregen gegevens "veranderingen op de grond volgen, waaronder het smelten van gletsjers, het stijgen van de zeespiegel of veranderingen in de vegetatie".

Het is precies op het gebied van vegetatieveranderingen dat het door Sérgio Godinho geleide project zich bevindt, dat gebruik maakt van de ATLAS-sensor (Advanced Topographic Laser Altimeter System), aan boord van ICESat-2, om "laserpulsen naar het aardoppervlak" te zenden en "door een telescoop de fotonen te verzamelen die in de ruimte worden teruggekaatst".

Door "de reistijd van de fotonen" tussen de aarde en de telescoop te registreren, zet ATLAS deze om in "afgelegde afstand" met behulp van de "constante van de lichtsnelheid".

"Aangezien de exacte positie van ICESat-2 bekend is dankzij een zeer nauwkeurige GPS die in het systeem is ingebouwd, wordt de door de fotonen afgelegde afstand omgezet in hoogte, d.w.z. voor elk geregistreerd foton worden de desbetreffende coördinaten en de hoogte met elkaar in verband gebracht", legt UÉ uit.

Op basis van deze informatie kunnen de onderzoekers het verticale profiel van de vegetatie reconstrueren, waardoor onder andere een reeks variabelen kan worden gegenereerd, waaronder "de hoogte van het bladerdak of de hoogte van de basis van het bladerdak" van bomen en "een schatting van de hoeveelheid bovengrondse biomassa".

NASA's ICESat-2 Applied Users Programme heeft tot doel "een direct voordeel te genereren voor de maatschappij op verschillende gebieden", waaronder bossen, landbouw, biodiversiteit en de atmosfeer.

In deze zin heeft de NASA een reeks onderzoeksprojecten geselecteerd die gericht zijn op verschillende wetenschappelijke toepassingen, en het door de UÉ-onderzoeker ingediende project was "een van de bekroonde projecten".