"We hebben zelfs het Agentschap voor Bestuurlijke Modernisering gevraagd een analyse uit te voeren en wat we hebben gevonden, is dat er in het algemeen geen reden is voor sociale onrust rond deze kwestie," zei de minister voor Modernisering van de Staat en Openbaar Bestuur, Alexandra Leitão, verwijzend naar het gebruik van cookies op de websites van het openbaar bestuur.

"Het is waar dat veel websites van de overheid gebruik maken van deze 'cookies' van derden, deze analytische cookies. Het is waar dat zij in sommige gevallen hun toevlucht nemen tot Google Analytics of andere reeds bestaande cookies op de markt, die overigens vrij te gebruiken zijn, maar altijd binnen het kader van een ethische verbintenis om deze gegevens te gebruiken, met de garantie dat ze niet worden gedeeld", verklaarde de minister, in antwoord op de afgevaardigden.

De zogenaamde cookies zijn een soort software codes die worden opgeslagen op de computer via de browser en die informatie met betrekking tot de voorkeuren van de gebruiker behouden. Analytische cookies worden gebruikt voor het doel van het creëren en analyseren van statistieken, om de werking van de website te verbeteren.

In deze zin, herinnerde Alexandra Leitão aan het standpunt van de voorzitter van de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNPD), Filipa Calvão, verwijzend dat Google het nummer van de gebruiker niet weet met betrekking tot de Google Analytics-cookies, "en kan uiteindelijk in staat zijn om te identificeren door middel van de IP [unieke identificatie voor elke computer], maar is toegewijd om dit niet te doen in overeenstemming met wat de verbintenissen zijn voor het gebruik van Google Analytics".

"Zelfs zo, ik denk dat er een pad hier dat moet worden genomen en dat gaat, in wezen, door middel van een dergelijke verificatie niet alleen van wat er bestaat en de naleving van al deze punten die ik heb genoemd, dat wil zeggen, men kan weigeren en zonder verlies van functionaliteiten van de website, kunt u sommige cookies kiezen en andere niet en dan, uiteindelijk zelfs kiezen om het zo te gebruiken, ervoor te zorgen dat ze niet worden gedeeld", wees zij erop.

Volgens de functionaris is dit niet alleen een probleem van technologische ontwikkelingscapaciteit, maar ook een kwestie van kosten/baten-analyse als gevolg van de eigen ontwikkeling van dit soort oplossingen die in de overheidsadministratie zijn geïnternaliseerd.

"Als het natuurlijk mogelijk is om deze geïnternaliseerde technologische ontwikkeling met meer garanties uit te voeren, zonder afbreuk te doen aan het feit dat er geen reden tot ongerustheid is over deze situatie, zullen wij daar uiteraard rekening mee houden en wij zijn al bezig met de ontwikkeling van deze werkzaamheden bij CTIC", versterkte zij.

Wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreft, die sinds mei 2018 van kracht is, benadrukte Alexandra Leitão dat "deze bindend is voor alle openbare en particuliere entiteiten, die enige tijd hebben gehad en nog moeten krijgen om zich aan te passen".