Het afgelopen jaar heeft President Uschi Kuhn moedig vergaderingen op Zoom voorgezeten. Deze vergaderingen werden vaak bijgewoond door Rotarians uit vele verschillende delen van de wereld wat een nieuwe en plezierige ervaring was. Zij en leden van haar team organiseerden 32 sprekers die deelnamen op Zoom en opnieuw waren sommige van deze sprekers afkomstig uit andere landen.

Tijdens Uschi's jaar als voorzitter werd meer dan 30.000 euro ingezameld met donaties van leden en het publiek en met evenementen zoals een golftoernooi, een virtuele hondenshow en quizavonden; op zoom natuurlijk. Er werd besloten dat de belangrijkste begunstigden organisaties zouden zijn die voedsel verstrekken aan gezinnen die zo dringend hulp nodig hebben en andere organisaties die mensen helpen die in moeilijkheden verkeren tijdens de huidige Covid-situatie. Daarnaast verzocht Rotary International elke club een milieuproject goed te keuren en van hun kant besloot AIRC een project te steunen in samenwerking met het Centrum voor Mariene Wetenschappen (CCMAR) van de Universiteit van de Algarve en het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF), die beide worden gesteund door de regering van de Portugese Republiek. Deze organisaties werken momenteel aan projecten om de slinkende zeepaardjespopulatie in de Ria Formosa te beschermen door de oprichting van twee beschermde mariene beschermingsgebieden. In 2001 had de Ria Formosa de grootste zeepaardjespopulatie ter wereld, maar sindsdien is het aantal met 96% gedaald.

Uschi meldde dat in het afgelopen jaar acht nieuwe leden tot de club zijn toegetreden, waardoor het totale aantal leden op 43 is gekomen, waarmee AIRC de Rotary Club is met het op één na grootste ledenaantal op het Portugese vasteland. Uschi sloot haar jaar af met een woord van dank aan haar team en alle leden die hard hebben gewerkt om haar jaar tot een succes te maken, ondanks de beproevingen van de huidige situatie. Tot slot droeg zij het stokje over aan de nieuwe voorzitter voor het komende Rotaryjaar, Volker Biebesheimer, en wenste hem en zijn nieuwe team veel succes.

www.rotaryalmancil.org