De regering heeft vandaag een besluit gepubliceerd, ondertekend door de minister van Economie Pedro Siza Vieira, waarbij toestemming wordt verleend voor de heropening van waterparken die gelegen zijn in gebieden waar de Covid-19-pandemie verder uit de hand loopt, waarmee een einde wordt gemaakt aan het besluit van iets meer dan een maand geleden om deze amusementsruimten te sluiten indien zij gelegen zijn in een gemeente met een hoog of zeer hoog besmettingsrisico.

De situatie met betrekking tot de pandemie is de laatste tijd verslechterd: Waren er vorige week 60 gemeenten die bijzondere zorgen baarden, nu zijn dat er 90, volgens gegevens die vandaag door de Minister van het Voorzitterschap naar voren zijn gebracht. En het is juist in deze gebieden van het land dat de parken niet voor het publiek open mochten en nu weer in gebruik kunnen worden genomen, maar dan wel met inachtneming van de richtlijnen van het Directoraat-generaal van Volksgezondheid.

In het technisch advies dat een jaar geleden door het DGS is uitgebracht, wordt onderstreept dat de behandeling van het water in zwembaden, evenals het gebruik van ontsmettingsmiddelen in waterparken "goed wordt uitgevoerd en moet worden versterkt", om microbiële besmetting van het water door instroom van gebruikers te voorkomen.De amusementscentra beschikken reeds over rampenplannen, hebben de dagelijkse maximumcapaciteit van de bezoekers verminderd, plaatsen afgebakend waar mensen afstand moeten houden en de hygiëne van de ruimten versterkt. De DGS beveelt ook aan om te proberen de opeenhoping van mensen in de parken, in de wachtrijen of bij de zwembaden onder controle te houden, en te waarschuwen voor de noodzaak van dispensers met oplossingen op basis van alcohol en het uitschakelen van drinkfonteinen.

De juiste procedures van deze aquatische plaatsen met betrekking tot de desinfectie van het water (met chloor of broom) "zijn doeltreffend en voldoende om het virus te inactiveren" en "chloor wordt beschouwd als een uitstekend middel om het water in zwembaden te desinfecteren", staat in het advies dat een jaar geleden is gepubliceerd. Na analyse van de criteria en procedures die nodig zijn voor de heropening van deze voorzieningen en "rekening houdend met het risico van overdracht dat inherent is aan de exploitatie" en de activiteiten die ter beschikking van de gebruikers worden gesteld, concludeert de minister van Economische Zaken dat het "in de huidige context mogelijk is de waterparken te heropenen", luidt het in het bericht. Het besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking, dat wil zeggen vrijdag. In Portugal zijn er een tiental waterparken.