De leider van de vakbond, Kantoren en Diensten van Portugal (CESP) Ana Paula Rodrigues vertelde Lusa dat de ondernemersvereniging van Braga "systematisch geweigerd heeft om aan tafel te zitten" om over een nieuw contract te onderhandelen.

"Hieruit volgt onmiddellijk dat de meerderheid van de werknemers hun loon zagen opgenomen in het nationaal minimumloon, waarbij noch anciënniteit noch in de uitoefening van het beroep behaalde kwalificaties op waarde werden geschat", zei zij.

Vrijdag zullen de werknemers ook een demonstratie houden voor de deur van de Associação Empresarial de Braga.

De voorzitter van de ondernemersvereniging van Braga, Domingos Macedo Barbosa, die door Lusa werd gecontacteerd, zei dat er in 2020 een contract is ondertekend met de vakbond van werknemers in de handel, kantoren en diensten van Minho (CESMINHO), en benadrukte dat dit standpunt van CESP "een oorlog van territoriale overheersing" suggereert.

"We hebben een collectief contract ondertekend met verschillende verenigingen in Minho, we zijn er tevreden mee, we hebben met niemand iets om opnieuw over te onderhandelen, veel minder wanneer, zo lijkt het, er alleen een oorlog van vakbonden op het spel staat, een oorlog van overheersing van het grondgebied", zei hij.

Domingos Barbosa betreurde ook het door CESP gekozen moment voor de staking, "midden in een pandemische crisis", met bedrijven "die vechten om te overleven".

"Wat mij op dit moment zorgen baart, en wat ons allemaal zorgen zou moeten baren, is de vraag waar de steun voor de bedrijven vandaan komt", benadrukte hij.

Voor CESP is de geldende collectieve arbeidsovereenkomst "verouderd" en "nadelig" voor werknemers.

"De meesten ontvangen het minimumloon", benadrukte Ana Paula Rodrigues.

Ze zei ook dat de maaltijdsubsidie €2,50 bedraagt, een bedrag dat volgens haar "onvoldoende is voor een fatsoenlijke maaltijd".

"Tot 2020 betaalden ze slechts €1,90, een volkomen belachelijk bedrag", benadrukte ze.

Bovendien voegt de vakbond eraan toe dat het huidige contract niet voorziet in een vergoeding voor werk dat tijdens het weekend wordt verricht."

Daarom eisen zij een nieuw contract dat van meet af aan voorziet in loonsverhogingen "die werk en werknemers naar waarde schatten".

Het voorgestelde bedrag voor de verhoging is 90 euro.