Een eenvoudige SWOT-analyse zal u vertellen dat een relatief maagdelijke markt wat concurrentie betreft een grote kans is. Omgekeerd vormt de verminderde koopkracht van de algemene consumentenmarkt een aanzienlijke bedreiging. Als u met voordelen komt zoals technische kennis en ervaring, zorg er dan voor dat u het gedrag van de plaatselijke economie en de betrokken bureaucratie begrijpt, zodat een verkeerde voorstelling van zaken geen gevaarlijk nadeel wordt.

Vind de juiste markt

Bedrijfsmodellen in kleine economieën met lage lonen vereisen nogal wat aandacht voor de koopkracht van uw gemiddelde klant. Ik kies meestal eerst de markt voordat ik kies wat ik wil verkopen. Goede dienstverlening in nichemarkten is altijd een verstandige keuze, met minimale investeringen. Voor wie in de industrie zit, kan het omvormen van de lokale ruwe en betaalbare materialen een goede optie zijn om te exporteren naar de EU-markt (500 M mensen).

Ontwerp uw minimum levensvatbaar product (MVP)

Nadat u hebt besloten waar u wilt verkopen, is het noodzakelijk om met een product of dienst te komen die zal voldoen aan een behoefte, een emotie of gewoon iets dat uw klanten graag zouden willen. Steve Jobs zou zeggen dat mensen niet weten dat ze iets nodig hebben totdat je het voor hun neus zet. Hij was heel succesvol in het in de praktijk brengen van zijn visie. Het MVP moet niet te uitgebreid zijn, maar het moet accuraat en effectief zijn. Als je hier te veel tijd aan besteedt, gaat dat ten koste van de ontwikkeling van het product, want het moet in een vroeg stadium getest worden. Dan kan het worden verbeterd.

Test uw creatie

Wat u ook denkt over uw product of dienst met betrekking tot kwaliteit en prijs, het zal altijd onnauwkeurig zijn. Je moet het testen in de echte markt. Probeer het te verkopen aan 10 van je doelklanten. Hoor wat ze zeggen over prijs, toegevoegde waarde en kwaliteit. Dan begint het pas echt te worden.

De opstart

Nu u weet dat u een levensvatbaar product of dienst hebt, kunt u beginnen met de handel. In dit stadium is het erg belangrijk om gekwalificeerde hulp te krijgen, zodat u de juridische en fiscale systemen kunt begrijpen. Er zijn verschillende opties om een bedrijf te starten, de meest gebruikelijke zijn als zelfstandige (Empresário em Nome Individual) of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Sociedade Comercial por Quotas). Deze opties gaan gepaard met verschillende formaliteiten en verschillende belastingtarieven. U moet uw omzet kunnen voorspellen en weten wanneer u van het ene naar het andere systeem moet overschakelen. U moet ook begrijpen wat u in elk van deze systemen moet doen, met betrekking tot wettelijke verplichte handelingen, BTW-regimes, socialezekerheidsbijdragen enz.

Beheer software

Nadat u enige inkomsten hebt verkregen, is het belangrijk om wat geld uit te geven aan een IT-tool dat toegankelijk is vanaf uw telefoon en van waaruit u de werking en de financiële analyse kunt lezen. Dit zal zich in het eerste jaar terugbetalen, omdat u elke dag goede beslissingen zult nemen en u geen overbodig personeel nodig zult hebben dat overbodige organisatorische taken zou uitvoeren. Naarmate de operatie groeit, zult u personeel moeten aannemen, maar zij zullen belangrijk en productief werk doen en geld verdienen voor iedereen.

Fiscale efficiëntie versus productiviteit

Een van de grootste zorgen in het bedrijfsleven is de belasting. In trage economieën met hoge arbeidskosten en hoge belastingtarieven is het altijd verleidelijk om geen belasting te betalen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld bedraagt de socialezekerheidsuitkering 11%, terwijl dat in Portugal 34,75% is. Maar het Portugese boekhoudsysteem (SNC) staat, binnen bepaalde grenzen, bedrijven toe de belasting tot op zekere hoogte te minimaliseren door middel van investeringen. In aanmerking komende uitgaven en afschrijfbare activa binnen de werkingssfeer van de operatie zullen een aanzienlijke belastingvermindering mogelijk maken, wanneer u de inkomsten opnieuw investeert in produktieve structuren. Fiscale fraude is een strafbaar feit dat hoofdzakelijk bestaat uit het niet aangeven van inkomsten. Het Portugese vennootschaps- en belastingsysteem werd ontworpen om waarde in de bedrijven te houden: om de productiviteit te maximaliseren. Dus, door omzet aan te geven en te herinvesteren, kun je legale belastingvermindering krijgen en veel waarde voor jezelf houden, de aandeelhouder. In de eerste 2 jaar zal de ondernemer geen hoog salaris kunnen verdienen.

Maar daarna, en met het juiste bedrijfsmodel, zal de omzet groeien tot goede cijfers, zal het bedrijf kunnen uitbreiden en kan de geest achter het bedrijf de prijs van hard werken en succes in ontvangst nemen.

Gustavo Guerreiro
Bedrijfsjurist | Business Intelligence & Tax Management
AG INTERNATIONAL | Advocatenkantoor
Digitale Helpdesk: www.aginternational.eu