De versterking van de "patrouille- en grondbewakingsinspanning op het gehele nationale grondgebied, in coördinatie met andere entiteiten, om te voorkomen dat er ontstekingen plaatsvinden", werd vandaag door de GNR in een verklaring aangekondigd. De maatregel is gerechtvaardigd door de voor de komende dagen verwachte verergering van het risico op het ontstaan van plattelandsbranden en de gezamenlijke afkondiging van de alarmtoestand voor 14 districten: Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lissabon, Portalegre , Santarém, Setúbal, Vila Real en Viseu.

Rekening houdend met de weersvoorspellingen voor de komende dagen, zijn de alarmtoestand en de uitzonderlijke maatregelen om 12 uur 's middags van kracht geworden en zullen zij tot maandag 16 augustus 23.59 uur van kracht blijven. Gedurende deze periode is het in de 14 districten verboden om zich te begeven, te verplaatsen en zich op te houden in de eerder in de gemeentelijke brandbestrijdingsplannen vastgestelde bosgebieden, alsmede op bospaden, landwegen en andere wegen die deze gebieden doorkruisen.

Het is ook verboden om in bosgebieden brand te stichten of werkzaamheden uit te voeren met machines van welk type ook, zoals maaimachines met messen of metalen schijven, bosmaaiers, hakselaars en machines met messen of voorschop. De maatregelen omvatten ook het totale verbod op het gebruik van vuurwerk of andere pyrotechnische artefacten, alsook de schorsing van vergunningen die zijn afgegeven in de districten waar de Orange Level Special Alert State is afgekondigd door de National Emergency and Protection Authority Civil (ANEPC).

In de verklaring verduidelijkt de GNR dat werkzaamheden in verband met het voederen en drenken van dieren, fytosanitaire behandeling of bemesting, drenken, snoeien, oogsten en vervoer van landbouwgewassen buiten het verbod vallen, op voorwaarde dat zij essentieel en onvermijdelijk zijn en zich ontwikkelen in geïrrigeerde gebieden of gebieden die vrij zijn van bossen, hout of brandbare materialen, en waar geen gevaar voor ontbranding bestaat. De winning van kurk met de hand en de extractie (het oogsten) van honing vallen eveneens onder de uitzonderingen, mits zij worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van begassingsmethoden die worden verkregen door middel van gloeiend materiaal of een temperatuurgenerator.

Ook civiele bouwwerkzaamheden zijn toegestaan, "op voorwaarde dat zij niet kunnen worden uitgesteld en dat de nodige maatregelen worden genomen om het brandgevaar op het platteland te beperken", zo staat in het communiqué. Met het oog op het risico op het ontstaan van brand versterkt de GNR het advies dat de bevolking moet vermijden te roken of te branden, bijenkorven te uit te roken of te ontsmetten, en tractoren, machines en zware transportvoertuigen te gebruiken die voorzien zijn van brandblussers, een vonkenvangsysteem of vonken- en vlamdovers in uitlaatpijpen of schoorstenen. In geval van brand moet onmiddellijk 112 worden gebeld, herinnert de GNR eraan, waarbij wordt benadrukt dat wie de aanwezigheid van personen met risicogedrag waarneemt, dit onmiddellijk aan de autoriteiten moet melden.