In een verklaring betreurt de Nationale Directie van Chega "de onverantwoordelijke en ongecoördineerde wijze waarop de regering [van de Amerikaanse president] Biden de bevolking en de instellingen van Afghanistan aan hun lot heeft overgelaten, waardoor een enorme terugval in de beschaving is ontstaan op het gebied van de mensenrechten, met name van vrouwen en kinderen".

"De Europese Unie moet nu, terwijl zij bescherming biedt aan hen die oorlog en vervolging ontvluchten, zeer strenge en veilige migratiecriteria hanteren, om een golf van ongewenste immigratie naar Europees grondgebied, namelijk van fundamentalisten en voormalige islamitische strijders, te voorkomen", voegt de partij onder leiding van André Ventura eraan toe.

In de nota staat ook dat de voorzitter van de partij een brief heeft gericht aan de leider van de Europese groepering Identiteit en Democratie (ID) waarin hij oproept tot de eis van "een ferm immigratiecontrolebeleid door de Europese Unie".

Volgens Chega wist de Europese Unie "eens te meer niet te anticiperen op scenario's en haar diplomaten en burgers te beschermen, van wie velen op dit moment wanhopig proberen Kabul te verlaten".

In de brief aan ID-voorzitter Gerolf Annemans, die door de partij is vrijgegeven, voorziet André Ventura een "migratieplaag met tragische gevolgen voor de Europese burgers en economieën", naast "culturen en zelfs identiteiten".

"Het islamitisch terrorisme zal zich opnieuw verspreiden in het Westen en dus ook in Europa. Daarom denk ik dat het tijd is om de geschiedenis en het lot van onze naties en van de Europese Unie in onze handen te leggen", aldus de voorzitter van Chega.

Nadat in mei van dit jaar verschillende aanslagen waren begonnen, nadat de Verenigde Staten hadden aangekondigd dat zij hun leger definitief uit Afghanistan zouden terugtrekken, veroverden de Taliban zondag de laatste van de grote steden die nog niet onder hun macht waren - de hoofdstad Kabul - nadat zij op 16 augustus het einde van de oorlog in Afghanistan en de overwinning hadden uitgeroepen.

De Afghaanse president Ashraf Ghani verliet zondag het land toen de Taliban aan de poorten van de hoofdstad stond en toen leiders van de radicaal-islamitische beweging het presidentieel paleis in beslag namen.

Duizenden Afghanen in Kabul proberen het land te ontvluchten en velen zijn naar de internationale luchthaven gevlucht waar de situatie chaotisch is.

De situatie in Afghanistan werd op 17 augustus besproken tijdens een buitengewone bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten van de Europese Unie, waarbij Portugal was vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Europese Zaken, aangezien de minister van Buitenlandse Zaken, Augusto Santos Silva, momenteel op vakantie is.