De regering heeft een diploma opgesteld, dat in het Diário da República is gepubliceerd, waarin richtsnoeren zijn opgenomen voor dienstverlening zonder voorafgaande afspraak bij de burgerwinkels. In een toespraak tot Lusa verklaarde Paulo Mauritti, lid van het Bureau voor administratieve modernisering, dat het de bedoeling is om, met de nodige planning, in september terug te keren naar de normaliteit, als de evolutie van de pandemie en de vaccinatie dat toelaten.

"Als de evolutie van de pandemie het toelaat, creëren we manieren om voorbereid te zijn op de terugkeer van de winkels in september met openingsuren en een volledige en ononderbroken dienstverlening", zei hij. Paulo Mauritti waarschuwde dat hoewel face-to-face service in de 60 Burgerwinkels belangrijk is, er nog steeds alternatieve manieren van dienstverlening zijn die gebruikt moeten blijven worden.

Volgens het besluit van het ministerie van Modernisering van de Staat en de Overheidsadministratie zijn bij resolutie van de Raad van Ministers, waarbij de maatregelen worden gewijzigd die van toepassing zijn in een rampsituatie, in het kader van de Covid-19-pandemie maatregelen voorzien die van toepassing zijn naar gelang van het verloop van de pandemie. Volgens deze resolutie moet de regering, wanneer het niveau van 70 procent van de bevolking met volledige vaccinatie is bereikt, de toepassing van bepaalde ontsmettingsmaatregelen bepalen, namelijk dat de burgerwinkels beginnen met het verlenen van persoonlijke bijstand zonder dat een voorafgaande afspraak nodig is.

Meer dan 6,7 miljoen mensen (66 procent) die in Portugal wonen, hebben de vaccinatie tegen Covid-19 voltooid, zo blijkt uit het weekverslag van het Directoraat-generaal Gezondheid dat dinsdag is gepubliceerd. Volgens het vaccinatierapport hadden vanaf zondag 6,76 miljoen mensen (66 procent) de vaccinatie voltooid en 7,79 miljoen mensen (76 procent) ten minste één dosis van het vaccin genomen.

Er wordt nu vooruitgelopen op een reeks richtsnoeren voor de werking van de Burgerwinkels in deze context, waarbij het Agentschap voor Administratieve Modernisering, als beherende instantie van het netwerk van Burgerwinkels, een aantal richtsnoeren in overweging zou moeten nemen.

Naast de hervatting van de openingstijden en een volledige en ononderbroken dienstverlening, wordt geadviseerd om de dienstverlening zonder afspraak en de eerder geplande dienstverlening op elkaar af te stemmen, zodat deze niet wordt geschaad. Anderzijds wordt in het besluit gesteld dat de diensten waarnaar meer vraag is, oplossingen moeten vinden om beter te kunnen reageren, namelijk door de dienstregelingstijden te herzien, werknemers te betrekken bij de sortering of de planning en de servicestations te markeren voor niet-afgesproken dienstverlening en/of de oproepen te laten alterneren.

Burgers die tijdens hun reis geen bijstand kunnen krijgen, moeten tijdig een afspraak kunnen maken. Toegang tot deze diensten met begeleiders moet alleen worden toegelaten wanneer dit onontbeerlijk is en het aantal wachtwoorden dat aan burgers kan worden uitgedeeld zonder voorafgaande planning, in elke entiteit, moet worden meegedeeld aan de coördinator/beheerseenheid van de respectieve winkel, voorafgaand aan de opening, waarbij de publiciteit wordt gegarandeerd.

In Burgerruimtes die zich bevinden in Burgerwinkels die meer dan één servicepunt hebben, moet één ervan bij voorkeur worden toegewezen aan ongemarkeerde service en de andere aan geplande service. In het besluit waartoe Lusa toegang had, stelt de regering ook dat de maximale bezetting van de winkel te allen tijde in acht moet worden genomen, waarbij altijd rekening moet worden gehouden met de informatie van het volkstellingssysteem in de winkels die daarover beschikken. Burgers die in de wacht staan (met of zonder afspraak) en die de toegestane capaciteit overschrijden, moeten buiten het pand wachten, met inachtneming van de regels inzake sociale distantie. Wie bij de ingang geen handhygiëne toepast of geen masker of vizier draagt, wordt de toegang tot de Burgerwinkels ontzegd.