"CVP is sinds 2015 een gastentiteit in het kader van relocatie en hervestiging programma's voor vluchtelingen, daarom hebben we een capaciteit die beschikbaar is gesteld aan de Portugese autoriteiten in dit verband en, gezien deze ontwikkelingen in de politieke context en de crisis in Afghanistan, wilden we ook onze capaciteit versterken en dat is de reden waarom we deze oproep aan ons netwerk gelanceerd hebben", zei Joana Rodrigues, coördinator van reacties voor vluchtelingen bij CVP, aan Lusa.

De opvang mag niet gebeuren in de plaatselijke Rode Kruis-faciliteiten, legde de ambtenaar uit, eraan toevoegend dat de procedure die momenteel het meest wordt gebruikt, erin bestaat een beroep te doen op de plaatselijke huurmarkt om beschikbare accommodatie te vinden.

Maar partnerschappen met plaatselijke organisaties en gemeenten zijn andere alternatieven die door de CVP-delegaties worden onderzocht.

De oproep aan het netwerk werd op 20 augustus door de CVP gelanceerd, aldus de krant Expresso, die melding maakt van een brief die door de voorzitter van de instelling, Francisco George, is ondertekend.

"De interne oproep werd gelanceerd op 20 augustus, naarmate de beschikbaarheid zich voordoet, zullen we communiceren met de ACM en de staatssecretaris voor migratie", zei Joana Rodrigues tegen Lusa, verwijzend dat dit een initiatief is van de instelling, dat niet voortvloeit uit een uitdrukkelijk verzoek in die zin van de regering.

Momenteel telt het CVP ongeveer 100 vluchtelingen die aan het inburgeren zijn en bij de laatste door het CVP uitgevoerde opvang waren de Afghaanse burgers in de meerderheid, alsook een aanzienlijk aantal niet-begeleide minderjarigen, aldus Joana Rodrigues.

Op 18 augustus zei de minister van Binnenlandse Zaken dat Portugal "zo snel mogelijk" vluchtelingen uit Afghanistan hoopt op te vangen.

Het definitieve aantal Afghaanse vluchtelingen dat Portugal zal ontvangen is nog niet zeker, en er is ook geen vaste datum voor hun aankomst, verklaarde Eduardo Cabrita in verklaringen aan Lusa, aan het eind van de ministeriële vergadering van het geïntegreerde politieke reactiemechanisme van de Europese Unie de crisissituaties (IPCR), die 's middags per videoconferentie plaatsvond.

"De prioriteit op dit moment is het ondersteunen van het vertrek uit Afghanistan van mensen die samenwerkten met de vertegenwoordigingen, in dit geval de Europese Unie (EU)", aldus Eduardo Cabrita, die herhaalde dat Portugal deze inspanning zal ondersteunen en dat het land in een eerste fase naar verwachting zo'n 50 mensen zal opvangen.

Wat betreft de mogelijkheid dat Portugal Afghaanse vluchtelingen opvangt die niet in deze situatie verkeren, erkende Eduardo Cabrita de bijzonder kwetsbare positie van vrouwen en anderen die betrokken zijn bij de bevordering van de mensenrechten in Afghanistan, maar hij benadrukte dat er geen sprake kan zijn van "ongeordende migratiestromen".