Nu de gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor schoolbenodigdheden in Portugal 200 euro per kind bedragen, benadrukt Deco dat momenteel alleen schoolbenodigdheden met 6 procent IVA van de belastingen kunnen worden afgetrokken, in overeenstemming met de wet die sinds 2015 van kracht is,.

"Volgens de huidige wet kunnen alleen onderwijsuitgaven die vrijgesteld zijn van IVA of onderhevig zijn aan IVA van 6 procent, zoals schoolgeld of lesgeld van onderwijsinstellingen, boeken, bijlesdiensten en schoolbenodigdheden of verkochte voedingsmiddelen, worden afgetrokken van de IRS. Het overige schoolmateriaal, onderworpen aan 23 procent IVA, zoals onder meer schriften, potloden, pennen, computers, tablets, is niet fiscaal aftrekbaar", luidt de verklaring van Deco.

Het doel van de oproep aan de afgevaardigden is dat "de partijen de wet veranderen tijdens de voorbereiding van de volgende staatsbegroting en een aftrek in de IRS overwegen van alle uitgaven met schoolbenodigdheden en andere diensten die nodig zijn voor het onderwijs van kinderen en jongeren".

Deco vraagt het parlement om ofwel de beperking van de aftrek tot materiaal met 6 procent IVA te beëindigen, ofwel het tarief van IVA op alle schoolbenodigdheden te verlagen tot het minimumtarief, zodat alle uitgaven kunnen worden afgetrokken.