"De Delta-variant (B.1.617.2) heeft een relatieve frequentie van 100% in de week van 16 tot 22 augustus in alle regio's, volgens de gegevens die tot nu toe zijn verzameld", verklaart het INSA.

Volgens het instituut hebben de verschillende varianten die reeds in het land circuleerden - waaronder Beta, Gama en Alpha, die de overheersende variant was - een prevalentie van 0%, wat betekent dat er de afgelopen weken geen gevallen van deze stammen zijn vastgesteld.

Wat Delta betreft, dat aanvankelijk in India was geïdentificeerd en als overdraagbaarder dan Alpha werd beschouwd, vertoonden 66 van de in totaal geanalyseerde sequenties van deze variant een extra mutatie in het `spike'-eiwit, een onderlijning die bekend staat als Delta Plus en die de afgelopen weken "een relatieve frequentie van minder dan 1% heeft behouden".

In het kader van de voortdurende controle van de genetische diversiteit van SARS-CoV-2 heeft het INSA wekelijks gemiddeld 559 sequenties geanalyseerd, verkregen uit monsters die willekeurig waren verzameld in laboratoria verspreid over de 18 districten van het Portugese vasteland en de autonome regio's van de Azoren en Madeira, waarbij gemiddeld 123 districten per week werden bestreken.

In juni kondigde het instituut een verscherping aan van het toezicht op de varianten van het virus dat covid-19 veroorzaakt die in Portugal in omloop zijn, door middel van zijn voortdurende monitoring.