In een verklaring heeft het GNR Territoriaal Commando van Setúbal aangegeven dat de inspectie plaatsvond in het beschermde gebied van het Natuurpark van Sudoeste Alentejano en Costa Vicentina, in het kader van de operatie "Verão Seguro 2021", waarbij personeel van het Centrum voor Milieubescherming van Santiago do Cacém en het Kustcontroledetachement van Sines betrokken waren.

Het GNR legde uit dat bij deze inspectie 15 overtredingen werden vastgesteld en 15 personen werden geïdentificeerd voor "het illegaal of onrechtmatig kamperen en caravannen" in het beschermde gebied, een overtreding die "strafbaar is met een maximumboete van 4.000 euro".

Illegaal of onrechtmatig kamperen en caravannen in een beschermd gebied, benadrukte de politie, kan leiden tot "een buitensporige en wanordelijke bezetting van openbare ruimten, kustgebieden en geclassificeerde gebieden" door campers en dergelijke, met "negatieve gevolgen voor het landschap, het milieu, de ruimtelijke ordening en de volksgezondheid".

De GNR verklaarde dat het "kampeerders en caravanners zal blijven sensibiliseren tot een verantwoordelijker en milieuvriendelijker gedrag, met name in deze beschermde gebieden".


Author
TPN/Lusa