"Portugal ziet nauwlettend toe op de uitvoering van wat is overeengekomen en wat belangrijk is voor de Portugese gemeenschap die daar woont, maar het is ook belangrijk in het algemeen voor wat een lange dialoog is tussen China en Portugal", zei Marcelo Rebelo de Sousa tijdens een bezoek aan de Porto Book Fair, nadat hij door journalisten was ondervraagd over het telefoongesprek van vandaag tussen de twee staatshoofden, op initiatief van de Chinese president Xi Jinping.

Marcelo Rebelo de Sousa zei dat hij "in het lange telefoongesprek" dat hij met Xi Jinping had, sprak over de bilaterale betrekkingen, Macau en de internationale situatie, in het bijzonder in Afghanistan.

De Chinese president zei vandaag tijdens een gesprek met Marcelo Rebelo de Sousa dat China bereid is met Portugal samen te werken om "de synergieën te versterken" tussen de ontwikkelingsstrategieën van beide landen.

Volgens het officiële persbureau Xinhua zei Xi dat Beijing de samenwerking wil "bevorderen" op gebieden als energie, financiën en de aanleg van infrastructuur.

Drie PS-partijleden zullen zondag op het PS-congres in Portimão een motie indienen waarin zij de socialistische leiders vragen alle schendingen van de Portugees-Chinese verklaring over Macau aan de kaak te stellen en toe te zien op de naleving ervan.

In de motie wordt enerzijds voorgesteld dat de Socialistische Partij haar "bezorgdheid uitspreekt over de wijze waarop in de Speciale Administratieve Regio (SAR) Macau van de Volksrepubliek China wordt getornd aan enkele van de belangrijkste beginselen, rechten en vrijheden, namelijk die van vergadering, demonstratie en optocht, die in de Gezamenlijke Verklaring van Laos en China over de kwestie Macau en in de Basiswet zelf worden gewaarborgd".

De drie partijleden verklaren "dat de bepalingen van de Gezamenlijke Verklaring van Laos en China over de kwestie Macau daadwerkelijk zullen worden toegepast tot 50 jaar na de overdracht van het bestuur".

Met andere woorden, zo benadrukken zij, "tot 19 december 2049 is Portugal verplicht erop te blijven toezien dat de Gezamenlijke Verklaring door de autoriteiten van Macau wordt nageleefd en ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk wordt nageleefd wanneer dit niet gebeurt".

Volgens de basiswet van Macau, die als een minigrondwet van het gebied fungeert en tot 2049 van kracht zal zijn, "genieten de inwoners van Macau vrijheid van meningsuiting, pers, publicatie, vereniging, vergadering, optocht en manifestatie".

De overdracht van het bestuur van Macau van Portugal naar China vond plaats op 20 december 1999.