Het proces, dat zou worden gevoerd door een collectief van de Rechtbank van het district Lissabon Noord, moest worden gepland voor een parochieraad van de gemeente Loures vanwege het grote aantal verdachten (meer dan 80) en advocaten, maar gezien de informatie dat "de werkzaamheden niet op de oorspronkelijk geplande datum zijn begonnen, nog niet voltooid zijn en pas aanstaande vrijdag zullen worden afgerond", heeft rechter Sara Pina Cabral, voorzitter van het collectief, besloten dat "het proces niet kan beginnen", zoals verwacht, op 13 september, "omdat, zodra de werkzaamheden in de zaal zijn voltooid, het noodzakelijk is de apparatuur te testen en het computersysteem in werking te stellen, hetgeen op 13 en 14 september zal worden uitgevoerd".

"Bovendien zal de zaal, zoals meegedeeld door de parochieraad die de zaal aan het Hof ter beschikking heeft gesteld, op 27 september niet beschikbaar zijn om redenen die verband houden met de gemeenteraadsverkiezingen", zo luidt de beschikking van de rechter.

Gezien de situatie heeft de rechter besloten de voor 13, 14 en 27 september geplande zittingen te annuleren en er is nog geen nieuwe datum voor het proces.

In oktober 2020 werden de 89 verdachten in de zaak van de Hells Angels - die beschuldigd worden van ernstige misdrijven, waaronder criminele vereniging - allemaal naar de rechtbank gestuurd, nadat de rechter van het centrale gerechtshof voor strafrechtelijk onderzoek (TCIC), Carlos Alexandre, de zaak aan het Openbaar Ministerie (MP) had bevestigd.

De tenlastelegging telt meer dan duizend bladzijden en in een van de passages van het document, waartoe Lusa toegang had, concludeert de rechter van de TCIC dat, gezien het geanalyseerde bewijsmateriaal, "deze groep geen eenvoudige recreatieve motorclub is, maar een groep mensen die zich (...) organiseren in een paramilitaire stijl of vergelijkbaar met een militie".

Carlos Alexandre is van oordeel dat alle elementen waaruit de 'biker'-groep van de Hell's Angels bestaat "in absolute overeenstemming zijn, hiërarchisch zijn georganiseerd en doordrongen zijn van gehoorzaamheid aan de statuten (van de club) en de daaruit voortvloeiende verplichtingen".