Onderzoekers van het Institute of Systems Engineering and Computers, Technology and Science (INESC TEC) maken deel uit van het project, waarmee een totale investering van 45 miljoen euro is gemoeid.

In een verklaring zegt het instituut van Porto dat het project, EU-SCORES genaamd, zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2050 een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul te bereiken, door voor de "eerste keer" gebruik te maken van het "grootschalige potentieel van zonne-, offshore wind- en golfsystemen".

Het project, dat voor 45 miljoen euro wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma, in het kader van het Green Deal-programma van de Europese Unie, heeft tot doel twee demonstratieparken, d.w.z. twee hybride parken, in Europa te installeren, een in Portugal en het andere in België.

Het project, waarbij 17 partners betrokken zijn, wil "de voordelen aantonen van continue energieproductie, waarbij gebruik wordt gemaakt van complementaire energiebronnen, waaronder wind, zon en golven", benadrukt INESC TEC, en voegt eraan toe dat deze hybride aanpak "een veerkrachtiger en stabieler energiesysteem zal creëren" en met "een grotere productiecapaciteit tegen een lagere kostprijs per megawattuur (MWh)".

In Portugal zal een golfenergiepark van 1,2 megawatt (MW) van het bedrijf CorPower Ocean Lda worden geïnstalleerd voor de kust van Aguçadoura, in Póvoa do Varzim (district Porto), wat de onderzoekers in staat zal stellen "relevante wetenschappelijke gegevens te verkrijgen voor de analyse", rekening houdend met de aanpak van het offshore-windmolenpark Windfloat Atlantic in Viana do Castelo.

Voor de kust van Viana do Castelo zal ook een hub worden geïnstalleerd die het mogelijk moet maken "een golfenergiepark van 10 MW aan te sluiten en daarbij gebruik te maken van de bestaande onderwaterinfrastructuur".

Naast het Portugese park zal het project ook een park hebben in België, waar een Oceans of Energy 3MW offshore fotovoltaïsch systeem zal worden geïnstalleerd in een vast windmolenpark.

Francisco Correia da Fonseca, senior ingenieur bij WacEC (een van de drie betrokken Portugese instellingen), wijst erop dat het project "een uitstekende gelegenheid biedt om innovatieve hybride concepten te demonstreren die een hefboomeffect kunnen hebben op de offshore hernieuwbare industrie in Portugal en Europa".

João Maciel, directeur Innovatie en Ontwikkeling (O&O) van EDP, stelt ook dat offshore-energieproductie een "belangrijke vector zal zijn voor de energietransitie op aarde en de strijd tegen klimaatverandering" en dat het project "de krachtige bijdrage wil laten zien die offshore-productie kan leveren aan de productie en het verbruik van schone energie".

Bernardo Silva, onderzoeker bij INESC TEC, wijst erop dat de hybride aanpak de "levering van betrouwbaardere en constantere elektriciteit" mogelijk zal maken en dat de verkenning van geavanceerde exploitatiemethoden "voordelen in termen van kostenvermindering per MWh" zal opleveren.