Kwantitatieve versoepeling (QE) is een monetair beleid waarbij een centrale bank, zoals de Amerikaanse Federal Reserve of de ECB (Europese Centrale Bank), effecten met een langere looptijd op de open markt opkoopt. Door deze effecten op te kopen wordt nieuw geld aan de economie toegevoegd, waardoor de rente daalt. De bedoeling van een QE-beleid is om tijdens een financiële crisis de economische activiteit te stimuleren, de kredietstroom op gang te houden en te voorkomen dat de financiële crisis zich verdiept. Kwantitatieve versoepelingsmaatregelen werden door alle grote centrale banken wereldwijd toegepast na de financiële crisis van 2007-08, en als reactie op de Covid-19 pandemie in 2020-21.

Hoe QE werkt

- De centrale bank koopt activa door bankreserves op haar balans aan te leggen, ook wel "geld drukken" genoemd. Vervolgens koopt de centrale bank langlopende effecten van grote financiële instellingen.

- Dit betekent dat financiële instellingen meer geld hebben om uit te lenen aan consumenten of bedrijven.

- Lagere rentetarieven moedigen consumenten en bedrijven aan om extra leningen aan te gaan.

- Deze verlaging van de rente motiveert beleggers om meer geld te steken in hoger renderende activa zoals aandelen in plaats van vastrentende activa met een lager rendement.

- Door de grotere winsten op de aandelenmarkt neemt het vertrouwen in de economie toe.

- Als gevolg daarvan kunnen bedrijven meer werknemers in dienst nemen, hun uitgaven verhogen en geld lenen om hun plannen te financieren. Al deze activiteiten stimuleren de economie verder.

De mogelijke gevolgen van QE

Er kunnen nadelen zitten aan QE en het lijkt erop dat we "blasé" zijn geworden voor de triljoenen schuldinstrumenten die de centrale banken van de wereld op hun balans hebben staan. Dus, wat zijn de potentiële gevolgen van QE en QE tapering?

- Stijgende inflatiecijfers. Wanneer een centrale bank een QE-beleid voert, neemt de geldhoeveelheid toe. Dit kan leiden tot een daling van de koopkracht van geld dat al in omloop is, omdat een groter monetair aanbod mensen en bedrijven in staat stelt hun vraag naar dezelfde hoeveelheid middelen te verhogen, waardoor de prijzen stijgen.

- Een verlaging van de rentevoeten op korte termijn. Op lange termijn leidt dit echter tot inflatie, waardoor de rentevoeten stijgen, wat het tegenovergestelde veroorzaakt van financiële stabiliteit. QE tapering, of de geleidelijke terugtrekking van QE heeft de neiging een dip in de aandelenkoersen te veroorzaken, zodat critici van kwantitatieve versoepeling menen dat QE onstabiele en onhoudbare effecten in de economie creëert.

- Problemen van financiële ongelijkheid. QE-beleid kan bijvoorbeeld invloed hebben op de vastgoedprijzen. Wanneer de prijzen stijgen, zullen eigenaars van onroerend goed die het al goed doen, het nog beter doen en zullen degenen die onderaan de ladder staan, het nog moeilijker krijgen om op te klimmen.

Hoe beleggingen worden beheerd om QE en QE tapering te verzachten

Warren Buffet is er nooit voor teruggeschrokken om in de markten te investeren, vooral niet in moeilijke tijden. Buffet heeft een gave om winnende bedrijven te identificeren en zegt: "Een eenvoudige regel dicteert mijn aankopen: Wees bang wanneer anderen hebzuchtig zijn en wees hebzuchtig wanneer anderen angstig zijn".

De Nexus Dynamic Portfolio die de filosofie van Warren Buffet overneemt, wordt beheerd door Quilter Cheviot. Dit fonds is een actief beheerde, wereldwijd gespreide aandelenportefeuille. Het fonds wordt niet beperkt door één bepaalde beleggingsstijl, zoals groei of waarde, maar in plaats daarvan gelooft de beheerder dat de beste rendementen worden behaald door de portefeuille correct te positioneren om te profiteren van alle fasen van elke economische cyclus, met inbegrip van het afbouwen van de kwantitatieve versoepeling, wat volgens sommige deskundigen binnenkort zou kunnen gebeuren. Ondanks de wereldwijde neergang na de pandemie heeft Nexus Dynamic Portfolio het de afgelopen drie jaar spectaculair beter gedaan dan de markt, met een groei van 25,23% in 2019, 5,74% in 2020 en tot nu toe 8,92% in 2021.

Advies van Blacktower Financial Management

Het bereiken van uw beleggingsdoelstellingen wanneer de wereldmarkten volatiel zijn, is een uitdaging. Onze vermogensbeheerdienst biedt een toegewijde adviseur om u te helpen uw financiële strategie te plannen om uw huidige en toekomstige doelstellingen te bereiken. Wij werken met u samen om de beste mix van beleggingen te bepalen en wij evalueren regelmatig uw positie om u te helpen een maximaal rendement te behalen op basis van uw risicoprofiel. Neem vandaag nog contact op met een van de vertegenwoordigers van ons kantoor in Lissabon voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Blacktower in Portugal

Blacktower's kantoren in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Voor meer informatie, contacteer uw plaatselijk kantoor.

Antonio Rosa is de Associate Director van Blacktower in Lissabon, Portugal.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 214 648 220 of e-mail ons op:
info@blacktowerfm.com.

https://www.blacktowerfm.com/locations/portugal-algarve

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.