Volgens de staatssecretaris voor Burgerschap en Gelijkheid, Rosa Monteiro, heeft het nieuwe programma tot doel steun te verlenen die voorheen niet bestond.

"Er zullen 31 [teams] in het hele land, 67 nieuwe psychologie professionals aangeworven specifiek om te werken met deze mensen. Zij zullen zeer gespecialiseerde psychologische en psychotherapeutische ondersteuning bieden," legde ze uit aan het agentschap Lusa.

De staatssecretaris zei dat "velen van hen het slachtoffer zijn van fysiek geweld dat rechtstreeks tegen hen gericht is" en dat steeds meer erkend wordt dat, zelfs wanneer dit niet gebeurt, zij ook getroffen worden.

"Kinderen en jongeren die in een context van geweld leven, zijn altijd rechtstreeks slachtoffer van huiselijk geweld", benadrukte zij.

Dit nieuwe programma vloeit voort uit een aanbesteding van de Commissie voor burgerschap en gendergelijkheid, ten bedrage van 2,7 miljoen euro.

"We gaan nu een partnerschap aan met de structuren van het netwerk, die deze zeer gespecialiseerde teams zullen inhuren", legde Rosa Monteiro uit, eraan toevoegend dat de Ordem dos Psicólogos Portugueses "zal zorgen voor technisch toezicht en deze teams ook zal voeden met technische en wetenschappelijke kennis", gedurende de verwachte twee jaar van het project.

De staatssecretaris zei dat er tussen 2015 en 2020 meer dan 8 000 kinderen en jongeren werden opgevangen in de structuren van het netwerk.

"Gemiddeld bestaat jaarlijks meer dan 50 procent van de mensen die in de opvangcentra worden opgevangen uit kinderen, die uiteraard ook in een situatie van bescherming verkeren en hun moeder vergezellen", voegde zij eraan toe.