Zij zijn een particuliere non-profitinstelling voor sociale solidariteit die afhankelijk is van financiering om te helpen met hun prachtige werk en lopende activiteiten, waaronder kunst en ambachten, muziek en fysio en nog veel meer.

Het evenement bracht iedereen samen met entertainment van The Three Musketeers die zowel nummers uit films als geweldige rock-'n-roll-nummers speelden. Een ongelooflijk bedrag van € 5.360 werd opgehaald dankzij de gezamenlijke inspanning van zo veel mensen achter de schermen en ook gulle lokale bedrijven, restaurants en hotels die het mogelijk maakten om dit zeer royale bedrag op te halen.

"Hartelijk dank aan iedereen die dit evenement heeft gesteund en iedereen die heeft gedoneerd en loten heeft gekocht voor zo'n belangrijk doel. Dit evenement was ook belangrijk omdat het op de 21e van deze maand Wereld Alzheimer Dag was, die tot doel heeft mensen die aan dementie lijden bewust te maken en een einde te maken aan het stigma dat op hen rust".

Het AHDPA-centrum "biedt dagopvang en begeleiding voor mensen die aan deze twee ziekten lijden, alsmede psychosociale hulpprogramma's en fysiotherapeutische hulp voor familieleden van patiënten. Het personeel bestaat uit twee psychologen maar doet ook een beroep op vrijwilligers die een onschatbare extra steun bieden".

De AHDPA vertelde dat "de instelling mevrouw Julia Hammond zeer dankbaar is voor het initiatief en de organisatie van de geldinzamelingsactie, evenals allen die eraan hebben meegewerkt, aangezien zij hebben bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van de gebruikers in ons Dagcentrum. We hebben al eerder geprofiteerd van de vrijgevigheid van mevrouw Julia Hammond op 8 juli 2021, toen haar band The Three Buskateers onze gebruikers vermaakte met een geweldig muzikaal concert."

Daarnaast is schrijfster Jenny Grainer, die sinds 1968 in de Algarve woont, zo vriendelijk geweest om The Portugal News 11 exemplaren van haar boek "Portugal and the Algarve Now and Then" te schenken en wil graag dat het geld naar een goed doel gaat. Exemplaren van haar verrukkelijke boek zullen hier bij The Portugal News te koop zijn voor €10 en alle opbrengsten, samen met donaties in natura, zullen rechtstreeks naar de AHDPA gaan voor hun voortdurende werk.

Voor meer informatie over AHDPA en alle activiteiten die zij in het dagcentrum doen, kunt u terecht op www.ahdpa.pt en op hun Facebook-pagina @ahdpa, waar u meer te weten kunt komen over hun werk en enkele video's kunt bekijken van de muziek- en danstherapiesessies.