Volgens een rapport van ECO is in Portugal 89% van de beroepsbeoefenaren beschikbaar om op afstand te werken vanuit een andere gemeente dan die waar zij nu wonen, als de gelegenheid zich voordeed en zij daar de juiste omstandigheden aantroffen.

"Deze gegevens onthullen de effecten van de pandemie op de levensstijl en op de manier waarop de Portugezen tegen hun beroepsactiviteit aankijken, een kijk die niet beperkt blijft tot een kleine aanpassing aan de regels, beperkingen en de behoefte aan aanpassingsvermogen op bepaalde momenten van deze situatie waarin we leven, maar eerder tot een diepgaande verandering die van invloed zal zijn op beslissingen over waar te wonen, waar te werken en vooral op de eisen van lokale kaderleden, zodat de plaatsen waar ze wonen en werken aan nieuwe verwachtingen voldoen", aldus Filipe Roquete, directeur-generaal van Bloom Consulting Portugal, geciteerd in een verklaring.

Dit is in feite een van de belangrijkste conclusies van de studies van het bedrijf, die meer dan duizend enquêtes onder professionals uit 18 Portugese districten omvatte, met als doel de dimensie en de contouren van deze effecten te begrijpen. Volgens de gegevens van Bloom Consulting is deze trend het sterkst voelbaar in Porto: 91% van de Portugezen die in Porto wonen en werken, toont zich bereid om vanuit een andere gemeente op afstand te werken.

Wat het door Portugese professionals verwachte werkmodel betreft, lijkt een hybride oplossing de meeste mensen te verenigen, vooral onder de jongere leeftijdsgroepen, tussen 18 en 24 jaar, tussen 25 en 34 jaar en tussen 35 en 44 jaar. Generaties boven de 45 jaar hebben op hun beurt weer meer weerstand tegen deze arbeidstrend.

Ondanks de verschillen tussen de leeftijdsgroepen zegt 73% van de Portugezen niet meer 100% persoonlijk te willen werken. De modellen lopen echter uiteen: 42% zou graag zien dat in hun bedrijf een hybride systeem wordt ingevoerd, waarbij kantoor- en telewerk worden gecombineerd; en 27% zegt 100% op afstand te willen werken.

Maar er zijn ook mensen die weer voltijds op kantoor willen werken, zoals 31% van de Portugezen, wat eens te meer aantoont dat het idee van "one-size-fits-all" behoorlijk achterhaald is.

"Er kan worden gezegd dat er ook een grote wens is om het paradigma te veranderen, met slechts 23% die zegt dat ze graag zouden zien dat hun werkplek weer precies zo werd als voor de pandemische periode", concludeert de enquête.